>Permisjon fra skolen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Permisjon fra skolen

Publisert: 08.01.2024

Det skal søkes i Vigilo for all planlagt permisjon, også for én dag. Her finner du informasjon om hvordan du søker om fri fra skolen:

Slik søker du

For å søke om fri fra skolen, må du søke gjennom Vigilos foreldreportal i en nettleser.

NB! Du kan altså ikke søke gjennom Vigilo-appen.

 • Logg inn i Vigilo.
  Velg Sarpsborg kommune og logg inn med ID-porten. Dersom du ikke kan bruke ID-porten, ta kontakt med skolen for å få hjelp.
 • Velg Foreldreportalen
 • Klikk på Søknader (på venstre side).
 • Velg skole, barn, permisjonsgrunn og tidsrom. Til slutt bekrefter du og sender inn søknaden.

Etter du har søkt

 • Etter at søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på e-post.
 • Søknaden vil være synlig i Vigilo etter at den er sendt inn. Du kan redigere eller slette søknaden, fram til skoleleder har startet behandling av den.
 • Etter at søknaden er behandlet, vil status oppdateres med et vedtak om at den er godtatt eller avslått. Det vil samtidig sendes ut en e-post til foresatte med informasjon om å sjekke status i Vigilo. Vedtaket sendes også i brev til foresatte.

Viktig informasjon

Viktig informasjon om det å søke permisjon fra undervisning:
 • Det skal søkes i Vigilo for all planlagt permisjon, også for planlagt fravær for én - 1 - dag.

 • Permisjon kan bare innvilges for inntil to uker (10 skoledager), når det er forsvarlig i forhold til elevens læringssituasjon.

 • Av hensyn til saksbehandlingstiden må dere søke i god tid - minst en uke før planlagt permisjon.

 • I noen tilfeller kan det være vanskelig å søke om permisjon i god tid, for eksempel ved helsemessige årsaker eller sorgpregede familiebegivenheter som dødsfall og begravelse. Søk likevel på vanlig måte i Vigilo. I tillegg bør skolen varsles direkte på melding i Vigilo, telefon eller e-post. Husk at det ikke må oppgis sensitive opplysninger i melding eller e-post.

 • Av hensyn til elevenes læringssituasjon bør foresatte unngå å søke permisjon fra skolen i perioder med forberedelse til eller gjennomføring av muntlig og skriftlig eksamen, nasjonale prøver, statlige kartleggingsprøver eller andre viktige undervisningsopplegg i skolens regi. Skoleåret består av 190 skoledager og 175 dager til ferier / fritid, og det anbefales at foresatte planlegger turer og annet i perioder elevene har fri.

 • Det gjøres oppmerksom på at søknad om permisjon skal vurderes av skolen, og at det ikke kan påregnes at søknaden nærmest automatisk gir rett til fri.

 • Den opplæringen som eleven mister ved permisjon, har eleven ikke rett til å få erstattet senere.

 • Dersom du har behov for hjelp med utfyllingen, kontakt skolen.

 • Søknadsskjema - permisjon fra skolen