>Skolehelsetjenesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Skolehelsetjenesten

04.01.2022

Her er informasjon om hva som skjer i skolehelsetjenesten fra 1. - 10. klasse. Her kan du også se videoer av hvilke vaksiner som tilbys.

1.-7. klasse

Hva jobber vi med i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er del av familiesenteret i distriktet. Det er en fortsettelse av helsestasjonsarbeidet for sped- og småbarn. Vi gir veiledning til foresatte og skolens personell om helsespørsmål. Skolehelsetjenesten underviser og veileder  enkeltelever, grupper og klasser i  temaer knyttet til helse. Vi følger opp elever med ekstra behov på alle klassetrinn og tilstreber å ha en åpen dør for elevene!

Hvem er vi?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og skolelege. Helsesykepleier er administrativt og sykepleiefaglig ansvarlig for skolehelsetjenesten.

Målsetting:

 • Å forebygge helseproblemer og bidra til best mulig helse og trivsel for barna.
 • Å fange opp barn med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig.

Våre faglige samarbeidspartnere er bl.a:

 • Andre faggrupper på Familiesenteret som fysioterapeut,  psykolog og familierådgiver.
 • Skolens personell
 • Pedagogisk psykologisk tjenestekontor (PPT)
 • Barnevern
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Kompetansesenter for Rus og Psykisk helse (KORP)
 • Fastleger og spesialisthelsetjenesten
 • Andre kommunale enheter der det er behov.
Hvem kan kontakte skolehelsetjenesten?

Alle foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder spørsmål eller problemer med elevers helse og trivsel.

Skolehelsetjenesten skal ikke behandle sykdom, kontakt da egen lege.

Hva tilbys til ulike aldersgrupper?

1. trinn

Skolestartundersøkelse på 1. trinn. 

Helseundersøkelse og samtale ved lege og helsesykepleier.
Foreldremøte 1. klasse

7 år/2. klasse

Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio (DTP/IPV).

8 år/3. klasse

Høyde/vektmåling *

Samtale i klasse om egenomsorg, hygiene, kosthold, ulykker, fysisk aktivitet, følelser og sosialt nettverk.

*Måling av vekt og høyde er i henhold til «Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. IS-1734». Alle på trinnet vil bli veid og målt, og noen vil i etterkant få informasjon om resultat per brev og tilbud om oppfølging.

10 år/5. klasse

Samtale i gruppe om pubertetsutvikling, søvn, kosthold, fysisk aktivitet, tobakk/rus, kosthold og psykisk helse. 

11 år/6. klasse

Vaksine mot meslinger, kusma, røde hunder (MMR). 

12 år/7. klasse

Vaksine mot humant papilloma virus (HPV).

8.-10. klasse

Hva jobber vi med i skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av helsetilbudet i barneskolen. Helseopplysning gis til enkeltelever, grupper og klasser. Helsesykepleier følger opp elever der det blir meldt behov. Vi gir veiledning til foreldre/foresatte og skolens personell om helsespørsmål.

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier og lege.
Skolelegen er ofte spesialist i allmennmedisin. Helsesykepleier er sykepleier med ett års spesialutdanning i forebyggende helsearbeid. Helsesykepleier er administrativt og sykepleiefaglig ansvarlig for skolehelsetjenesten.

Arbeidet følger bl.a:

 • Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skole og helsestasjon for ungdom
 • Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Lov om folkehelsearbeid.
 • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Vaksinasjonsboka. Veiledning om vaksinasjon for helsepersonell.

Målsettingen er:

 • Å forebygge helseproblemer og bidra til best mulig helse og trivsel for elevene.
 • Å fange opp elever med fysiske, psykiske og sosiale vanskeligheter så tidlig som mulig.

Våre faglige samarbeidspartnere:

 • Skolens personell
 • Pedagogisk psykologisk tjeneste. (PPT)
 • Helsestasjon for ungdom, psykiatrisk sykepleier, psykolog, ungdomskontakt, fastleger, fysioterapeut og familierådgiver.
 • Barneverntjenesten
 • Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
 • Spesialisthelsetjenesten
 • NAV
 • Fysioterapeut/ergoterapeut
 • Familierådgivere ved familiesentrene
Hvem kan kontakte skolehelsetjenesten?

Alle foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder problemer med elevers helse og trivsel.
Skolehelsetjenesten skal ikke behandle sykdom. Fastlege må da kontaktes.

Helsesykepleier har kontortid ved skolen hver uke. Skolens administrasjon kan svare på når helsesykepleier er til stede.

Henvendelse til skolelegen: kontakt helsesykepleier ved skolen.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Skolehelsetjenestens tilbud er et frivillig og gratis tilbud til alle elever og deres foresatte.

Ved flytting vil elevens helsejournal bli sendt til skolehelsetjenesten ved elevens nye skole.

God helse er å ha overskudd til hverdagens krav.

Anbefalt lesing for foresatte

www.kjipeforeldre.no

Hva tilbys til ulike aldersgrupper?

13 år/8. klasse

Høyde/vekt-måling. Måling av vekt og høyde er i henhold til «Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. IS-1734». Alle på trinnet vil bli veid og målt, og noen vil i etterkant få informasjon om resultat per brev.

Helsesamtale med utgangspunkt i helseopplysningsskjema som eleven besvarer på skolen sammen med helsesykepleier

14 år/9. klasse

Undervisning om seksualitet og samliv, seksuelt overførbare infeksjoner, holdninger og psykisk helse.

15 år/10. klasse

Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt.  Her kan du logge inn for å se hvilke vaksiner som har blitt tatt.

Tider og kontaktinformasjon til skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Alle skolene i kommunen har helsesykepleier og lege.

Alle elever og foreldre kan ta kontakt med helsesykepleier på skolen når det gjelder spørsmål eller problemer med elevers helse og trivsel.

Helsesykepleier kan gi vaksiner, ha gruppesamtaler, undervisning og enkeltsamtaler med barnet alene eller med foresatte til stede. Helsesykepleier har alltid ”åpen dør” i åpningstiden. Elevene kan da ta kontakt uten avtalt time. Helsesykepleier er med i skolens tiltaksteam og bistår i helsespørsmål. Ved bekymring drøftes det med foreldre eller eventuelt andre aktører.

Skolehelsetjenesten ved barneskolene:

Alvimhaugen skole
Helsesykepleier: Grace Akeri
Mobil: 913 88 263
Kontortid: Torsdag og fredag

Borgen barneskole
Helsesykepleier: Mari Skancke Risdal
Mobil: 940 16 759
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag (ulik uke)

Childrens international school

Childrens international school
Helsesykepleier: Hanne K. Årebrot
Mobil: 901 51 872
Kontortid: Onsdager

Grålum barneskole
Helsesykepleier: Brita Helen Vestby
Tlf: 69 11 60 92
Mobil: 992 05 888
Kontortid: Tirsdag, onsdag torsdag og fredag

Hafslund barneskole
Helsesykepleier: Maria Ohrstrand 
Tlf: 69 10 85 53
Mobil: 952 67 205
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Helsesykepleier Liv Monika S. Joranger
Kontortid: Onsdag og torsdag etter lunsj
Mobil: 476 92 238

Hafslundsøy barneskole
Helsesykepleier: Grace M. Akeri
Mobil:   913 88 263
Kontortid:  Mandag, tirsdag og onsdag.

Hannestad barneskole
Helsesykepleier: Jeanette Stenshorne
Tlf: 69 10 89 38
Mobil: 969 45 502
Kontortid: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Hornnes skole
Mobil: 941 40 647
Helsesykepleier: Nancy Irene H. Aschem  
Kontortid: Mandag og onsdag  

Jelsnes barneskole
Helsesykepleier: Anne Thorsrud
Mobil: 976 70 243
Kontortid: Mandager

Kurland barneskole
Helsesykepleier Åshild Lindquist
Mobil: 952 67 203
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i partallsuker
Helsesykepleier: Cecilie Wiig
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Torsdag og fredag

Lande skole
Helsesykepleier: Ann-Christin Pettersen
Kontortid: Hver dag
Tlf: 69 10 89 61
Mobil: 982 56 335
Helsesykepleier: Ingvild Østerhaug
Kontortid: Mandag og tirsdag
Tlf: 482 14 682

Navestad barneskole
Helsesykepleier: Aina Hansen
Kontortid: Etter avtale

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Helsesykepleier: Johanne H. Korum
Telefon Skjeberg familie senter: 69 11 63 73

Sandbakken barneskole
Helsesykepleier: Nanette Bache
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag

Sandesundsveien barneskole
Helsesykepleier: Mette Langholen Prangerød 
Tlf: 69 11 60 35
Mobil: 415 32 841
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag hver uke samt torsdager ulik og fredager i partallsuker

Tindlund barneskole
Mobil: 901 51 872
Helsesykepleier: Hanne K. Årebrot
Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag

Ullerøy barneskole
Mobil: 941 40 647 
Helsesykepleier: Nancy Irene H. Aschem
Kontortid: Etter avtale 

Varteig barneskole
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Mobil: 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 

Skolehelsetjenesten ved ungdomsskolene:

Childrens international school
Helsesykepleier: Ida Ophus
Mobil: 989 01 538
Kontortid: Tirsdag og fredag

Grålum ungdomsskole
Tlf: 69 10 86 80
Mobil: 482 38 494
Spesialsykepleier: Per Vidar Nielsen
Kontortid: Tirsdag og fredag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Hafslund ungdomsskole
Helsesykepleier: Camilla Axelsen
Tlf: 69 11 85 48
Mobil: 477 94 350
Kontortid: Onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Kruseløkka ungdomsskole
Helsesykepleier: Ann Cathrine B. Pedersen 
Mobil: 940 16 549
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Psykiatrisk sykepleier: Per Vidar Nielsen
Mobil: 482 38 494
Kontortid: Tirsdag fra 12.00 og onsdag
Ungdomskontakt: Anita O. Andersen mob: 952 97 263

Sandbakken ungdomsskole
Helsesøster: Nanette T. Bache
Tlf: 69 11 62 90
Mobil: 415 30 206
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Tindlund ungdomsskole
Helsesykepleier: Cecilie Wiig
Tlf: 69 10 89 10
Mobil: 476 98 375
Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag
Ungdomskontakt: Stine J. Christensen mob: 941 67 400

Varteig ungdomsskole
Helsesykepleier: Hanne N. Larsen
Mob. 479 74 572
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Ungdomskontakt Kristian Navestad mob: 488 82 903

Skolehelsetjensten ved de videregående skolene:

Borg videregående skole
Helsesykepleier: Ida Kristin Ophus
Mobil: 989 01 538
Kontortid: Mandag, tirsdag før lunsj, onsdag, torsdag
Fam. terapeut/helsesykepleier: Mona K. Tvete
Kontortid: Torsdager

Greåker videregående skole
Helsesykepleier: Miriam (Mie) Iren Englund
Mobil: 474 89 259
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag

Helsesykepleier: Ida Kristin Ophus
Mobil: 989 01 538
Kontortid: Tirsdag etter lunsj og fredag

Kalnes videregående skole
Helsesøster: Heidi Torgalsbøen 
Mobil: 489 50 496 
Kontortid: Mandager fra kl. 10.00, ellers onsdag og torsdag.

St. Olav videregående skole
Helsesykepleier: Annette Nilsen Paul
Mobil: 489 51 931
Kontortid: Mandag, tirsdag, onsdag torsdag og fredag.

Olavsborg Kristne skole (1-10)
Telefon Skjeberg familiesenter: 69 11 63 73

 • Skolelege område Sentrum familiesenter: Eline S. Sjo
 • Skolelege område Skjeberg familiesenter: Jørund Enger-Olsen.
 • Skolelege område Hannestad familiesenter: Mirjana Aleksic.
St. Marie læringssenter

Helsesykepleier: Hanne Midtgaard Sigvartsen
Mobil: 459 73 991
Kontortid: Mandag og Torsdag
Helsesykepleier: Kjerstin Anette Hyggen
Mobil: 458 78 596
Kontortid: Mandag og tirsdag

Merk:

Skolehelsetjenestens ansatte kan midlertidig være fraværende i beskrevne åpningstider på grunn av kurs, møter og andre pålagte aktiviteter.