>Badevannskvalitet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Badevannskvalitet

Publisert: 14.06.2024

Vannkvaliteten sjekkes jevnlig ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer.

Les mer om badeplassene og badevannstemperatur i Sarpsborg her.

Da er vi i gang med badevannsprøver igjen.

Slik vurderes prøveresultatene

Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Resultatene fra målingene av badevannskvaliteten ser du under. Uttak av badevannsprøver for bakteriell analyse gjøres i mai, juni, juli og august. Hver uke tas det siktmåling ved Tunevannet og visuell befaring ved Isesjø/Bodalstranda, for å se etter blågrønnalger.

Er vannet grønt, har fargede flak, klumper eller skum, så kan det være tegn på oppblomstring av alger.

Prøveresultater

Badevannskvalitet 2024
UkeStedBadevannskvalitetMerknad
25 Tunevannet God

Kvaliteten er god, ingen oppblomstring av blågrønnalger. 

25 Isesjø/Bodalstranda God Kvaliteten er god, ingen oppblomstring av blågrønnalger. Visuell befaring i uke 25, alt er bra.
24 Børtevann God Badevannsprøver tatt i uke 24. Alle prøver normale.
24 Revebukta God  Badevannsprøver tatt i uke 24.
24 Ullerøy (leirskolen) God  Badevannsprøver tatt i uke 24.
24 Feriehjemmet Akseptabel Badevannsprøver tatt i uke 24.
24 Høysand Akseptabel Badevannsprøver tatt i uke 24. 
24 Kålvika God Badevannsprøver tatt i uke 24

Slik graderes badevannskvaliteten

 

Gradering etter siktmålinger og visuell befaring
GradFarge
God Grønn
Algeoppblomstring Orange

 

Fargetabell bakterieprøver
GradFarge
God Grønn
Akseptabel Gul
Ikke akseptabel Rød
Ikke målt Grå

Kart badevannskvalitet

Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares fem ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten. Siktedybden blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet.

Les mer om Tunevannet her.

Om blågrønnalger

Ved oppblomstring av blågrønnalger, blir det satt opp skilt med informasjon om at bading frarådes. Dette kan bli aktuelt både ved Tunevannet og Isesjø. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjoner.

Publikum må gjerne ta kontakt med kommunen ved mistanke om algeoppblomstring eller ved observasjon av andre unormale forhold ved badeplassene våre.

Badeanbefalinger ved høye badetemperaturer over flere dager

Ved vanntemperatur over 20 grader i flere dager, kan forekomsten av Vibrio og Shewanellabakterier øke i sjøvann. Disse bakteriene kan i sjeldne tilfeller gi sårinfeksjoner og alvorlige infeksjoner med blodforgiftning. Særlige eldre og personer med kronisk leversykdom, kronisk blodsykdom eller redusert immunforsvar er utsatt for alvorlig sykdom, men friske personer kan også utvikle sykdom.

For å unngå sykdom bør du:

  • unngå å bade hvis du har sår som ikke kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster
  • bruke badesko hvis du er eldre, har immunsvikt eller leversykdom
  • skylle eventuelle sår du får under bading med rent ferskvann
  • ta korte bad og tøke deg grundig med rent håndkle etter bading

Mer informasjon kan du finne på Folkehelseinstituttets sider om badevann og smittsomme sykdommer.

Kommunens tilsynsansvar

Kommuneoverlegen har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.