Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Badevannskvalitet

Innhold

Vær og badetemperatur

-1°C
1.8 m/s
Tunevannet Luft: -1,5° Vann: 11,0°
Skjebergkilen Luft: -,4° Vann: 2,6°
Badevannskvaliteten blir sjekket av rådgiver for miljørettet helsevern i kommunen, Liv Torill Osland Lunde.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Badevannskvalitet

03.01.2019

Vannkvaliteten sjekkes ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer.

Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

Les mer om badeplassene i Sarpsborg her.

 

Målinger av badevannskvalitet 

Badevannskvalitet 2018
UkeStedBakteriologisk kvalitetMerknad
32 Tunevannet Algeoppblomstring, bading frarådes Fortsatt mye alger i vannet. Av den grunn, og ut fra erfaringer tidligere år, vil vi opprettholde fraråding av bading ut badesesongen
30 Børtevann God  
31 Isesjø God  
30 Revebukta God  
30 Ullerøy (leirskolen) God  
30 Feriehjemmet God  
30 Høysand God  
30 Kålvika God  

 

Gradering av badevannskvaliteten
GradFarge
God Grønn
Mindre god Gul
Algeoppblomstring, bading frarådes Brun
Ikke akseptabel Rød
Ikke målt Grå

 

Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares to ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten. Siktedybden og vanntemperaturen blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet. Vannprøver for analyse blir tatt fra badebrygga ved Tunevannet fire ganger i løpet av sommeren.

Les mer om Tunevannet her.

Om blågrønnalger

Ved oppblomstring av blågrønnalger, blir det satt opp skilt med informasjon om at bading frarådes. Dette kan bli aktuelt både ved Tunevannet og Isesjø. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjoner.

Publikum må gjerne ta kontakt med kommunen ved mistanke om algeoppblomstring eller ved observasjon av andre unormale forhold ved badeplassene våre.

Hvis du skal bade, må du selv vurdere mengden alger i vannet da det kan variere fra dag til dag. Når det er et lag med grønne alger på overflaten eller hvis vannet er grønt på farge så fraråder vi å bade.

Kommunens tilsynsansvar

Kommuneoverlegen har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.