Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Badevannskvalitet

Været i Sarpsborg

10°C
2.6 m/s
Tunevannet Luft: 12,2° Vann: 12,7°
Skjebergkilen Luft: 12,2° Vann: 14,1°

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Badevannskvalitet

01.01.2017

Vannkvaliteten sjekkes ved åtte friluftsbad i Sarpsborg kommune hver sommer.

Ukentlig oppfølging av Tunevannet med befaring og måling av sikt ble avsluttet i uke 41. Ved befaring i uke 41 var det ikke tegn til alger på vannoverflaten og advarselsplakatene er nå fjernet.

Det var i uke 29 at det ble registrert en oppblomstring av blågrønnalger i Tunevannet - og bading ble derfor frarådet. 

Les mer om Tunevannet her

Les mer om badeplassene i Sarpsborg her.

Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad.

 

Badevannskvalitet 2016
Uke Sted Bakteriologisk kvalitet
31 Tunevannet Bading frarådes grunnet algeoppblomstring
29 Tunevannet
Bading frarådes grunnet algeoppblomstring
29  Børtevann God
29  Isesjø God 
29  Revebukta God 
29  Ullerøy (leirskolen) God 
29  Feriehjemmet God 
29  Høysand God 
29  Kålvika God

 

Gradering av badevannskvaliteten
God
Mindre god
Ikke akseptabel
Ikke målt

 

Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune skal teste badevannet ved åtte forskjellige badeplasser i sommer.

Badeplassene befares to ganger i løpet av badesesongen, da måles siktedyp og det blir tatt ut vann som blir analysert ved et laboratorium. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad. Tunevannet blir kontrollert ukentlig.

Hver uke sjekkes siktedypet, som måles fra brygga ved Roklubben. Vannprøver for analyse blir tatt fra badebrygga ved Tunevannet annenhver uke. 

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år, dermed overvåkes vannet ekstra nøye.

- Ser vi forandringer, kan vi befare Tunevannet flere ganger i uka. Vi vil at folk skal føle seg trygge, sier rådgiver for miljørettet helsevern i kommunen, Liv-Torill Osland Lunde.

Les mer om Tunevannet her.

Ved oppblomstring av alger ved noen av badeplassene, blir det satt opp skilt hvor det står at en fraråder bading. Ved Tunevannet vil det både bli satt et skilt ved badebrygga og ved Roklubben. Svelger man vann med mye alger, kan man bli syk og kaste opp. Algene kan også gi hudreaksjoner som kløe eller utslett.  

Tidligere har det også vært oppblomstring av alger ved Isesjø. Også dette vannet skal kontrolleres av kommunen.

- Ser man et grønt belegg på vannet, kontakt kommunen, råder Lunde.

Om tilsynsansvaret

Lokal helsemyndighet, som er Enhet helse i Sarpsborg kommune, har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets Vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.