Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Badevannskvalitet

Innhold

Vær og badetemperatur

17°C
2.1 m/s
Tunevannet Luft: 18,8° Vann: 20,7°
Skjebergkilen Luft: 19,6° Vann: 20,5°
Badevannskvaliteten blir sjekket av rådgiver for miljørettet helsevern i kommunen, Liv Torill Osland Lunde.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Badevannskvalitet

02.07.2021

Vannkvaliteten sjekkes ved åtte badeplasser i Sarpsborg kommune hver sommer.

Prøveresultatene vurderes etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Les mer om badeplassene i Sarpsborg her. 

Målinger av badevannskvalitet

Resultatene fra målingene av badevannskvaliteten er under her. Det blir gjort målinger i mai, juni, juli og august. Det tas i tillegg siktmålinger av Tunevannet hver uke. 

Badevannskvalitet 2021
UkeStedBakteriologisk kvalitetMerknad
26 Tunevannet God  
26 Børtevann God   
26  Isesjø  God   
26  Revebukta God   
26  Ullerøy (leirskolen) God   
26  Feriehjemmet God   
26  Høysand God   
26  Kålvika God   

 

Gradering av badevannskvaliteten
GradFarge
God Grønn
Mindre god Gul
Algeoppblomstring, bading frarådes Orange
Ikke akseptabel Rød
Ikke målt Grå
Slik overvåkes badevannet

Sarpsborg kommune tester badevannet ved følgende åtte badeplasser: Tunevannet, Børtevannet, Isesjø, Revebukta, Ullerøy, Feriehjemmet, Høysand og Kålvika.

Badeplassene befares fire ganger i løpet av sommeren. Siktedybden blir målt der dette er mulig, og det blir tatt vannprøver for analyse av blant annet tarmbakterier. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad

Tunevannet har vært utsatt for oppblomstring av blågrønnalger gjennom flere år. Av den grunn blir vannet fulgt opp med ukentlig befaring fra juni til godt ut på høsten. Siktedybden og vanntemperaturen blir målt fra brygga ved Roklubben, samtidig som det blir gjort en visuell vurdering av vannet. Vannprøver for analyse blir tatt fra badebrygga ved Tunevannet fire ganger i løpet av sommeren.

Les mer om Tunevannet her.

Om blågrønnalger

Ved oppblomstring av blågrønnalger, blir det satt opp skilt med informasjon om at bading frarådes. Dette kan bli aktuelt både ved Tunevannet og Isesjø. Svelging av vann med høyt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjoner.

Publikum må gjerne ta kontakt med kommunen ved mistanke om algeoppblomstring eller ved observasjon av andre unormale forhold ved badeplassene våre.

Brosjyre om blågrønnalger:

Les mer om blågrønnalger her - PDF.

Badeanbefalinger ved høye badetemperaturer over flere dager

Ved vanntemperatur over 20 grader i flere dager, kan forekomsten av Vibrio og Shewanellabakterier øke i sjøvann. Disse bakteriene kan i sjeldne tilfeller gi sårinfeksjoner og alvorlige infeksjoner med blodforgiftning. Særlige eldre og personer med kronisk leversykdom, kronisk blodsykdom eller redusert immunforsvar er utsatt for alvorlig sykdom, men friske personer kan også utvikle sykdom.

For å unngå sykdom bør du:

  • unngå å bade hvis du har sår som ikke kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster
  • bruke badesko hvis du er eldre, har immunsvikt eller leversykdom
  • skylle eventuelle sår du får under bading med rent ferskvann
  • ta korte bad og tøke deg grundig med rent håndkle etter bading

Mer informasjon kan du finne på Folkehelseinstituttets sider om badevann og smittsomme sykdommer.

Kommunens tilsynsansvar

Kommuneoverlegen har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad. Det er utarbeidet normer til veiledning for helsemyndighetene i forbindelse med dette tilsynet. Den hygieniske kvaliteten blir vurdert etter Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad, der badevannskvaliteten er delt inn i klassene ”god”, ”mindre god” og” ikke akseptabel”.

For mange vil valg av badeplass i stor grad være påvirket av hygieniske forhold ved badevannet og de estetiske sidene ved badeplassen. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Helsemyndighetene kan derfor stille hygieniske krav til badevannskvaliteten.