>Barnefysioterapi

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Barnefysioterapi

Publisert: 08.06.2023

Kort fortalt

 • Barnefysioterapeutene tilbyr undersøkelse, kartlegging, trening og tilrettelegging.
 • Barnefysioterapi er et lavterskeltilbud for barn 0-18 år på helsestasjon, i barnehage, i skole og i hjemmet. Det betyr at du ikke trenger å søke om tjenesten, det er bare å ta levere henvisningsskjema med informasjon om utfordringene Tjenesten er gratis for alle under 16 år.
 • Ulike gruppetilbud.
 • Barnehagepuls- opplegg for barnehager for å fremme fysisk aktivitet og motorikk i barnehagen..
 • Henvisningsskjema til barnefysioterapeutene finner du her .
 • Kontaktperson fagkoordinator Renate Lernes, telefon 982 86 564.

Hvem kan få hjelp

Barn og unge under 18 år som har ulike utfordringer med bevegelse og motorikk kan få tilbud av kommunale barnefysioterapeuter. Alle som har spørsmål rundt et barns motoriske utvikling, funksjon eller muskelskjelettproblematikk kan henvise.

Slik får du barnefysioterapi

Foresatte kan selv be om vurdering hos barnefysioterapeut.

Andre instanser som helsestasjon, barnehage, skole og fastlege kan også henvise barnet ved bruk av henvisningskjema, med skriftlig samtykke fra foresatte. Skjemaet fylles ut og sendes pr post. Henvisningen vurderes ut fra tjenestens prioriteringsnøkkel.

Vår tjeneste

Fysioterapeuter er viktige bidragsytere i det helsefremmende og forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge, og er nøkkelpersoner i dette arbeidet. Vårt arbeid kan bestå av veiledning og informasjon, samt tverrfaglig samarbeid på flere arenaer.

Barnefysioterapitjenesten består av 6 årsverk som er fordelt på 3 familiesentre; Skjeberg, Hannestad og Sentrum. Vi arbeider med utvikling av tjenestetilbud på faglig grunnlag i tråd med oppdatert forskning, samt i henhold til forskrifter og lovverk. Vi samarbeider tett med lokal barneergoterapitjeneste og PPT, samt regional Habiliteringstjeneste og ulike sykehus.

Barnefysioterapeutenes målsetninger:

 • Fremme bevegelsesutvikling ved å komme tidlig inn
 • Fremme bevegelsesglede og mestring av ferdigheter
 • Forebygge helseplager
 • Øke fysisk aktivitet

Fysioterapeuten har kunnskap om betydningen av samspillet mellom barn og deres omgivelser. Fysioterapeuten kan bidra til økt fysisk aktivitet, tidlig diagnostisering, forebygging av helseplager, og bidra i habiliteringsprosesser. Ved sykdom eller skade kan vi gjøre en grundig undersøkelse av barnets ressurser, funksjonsnivå, interesser og utviklingsnivå. Basert på dette tilbyr vi oppfølging på den arena som er mest hensiktsmessig.

Disse tjenestene tilbyr barnefysioterapeutene ved de ulike stedene

Hjemmet:

Noen ganger kan det være nødvendig å tilby tjenester i hjemmet, for eksempel ved medisinske forhold. Behandlingen kan bestå av veiledning, trening og tilrettelegging i hjemmet enten alene, eller sammen med andre aktuelle instanser.

Helsestasjonen:

På helsestasjonene er vi en del av det tverrfaglige tilbudet og samarbeider med aktuelle samarbeidspartnere. Som et forebyggende tiltak bidrar vi med informasjon og veiledning rundt barnets motorikk på 4 ukers gruppe som gjennomføres på helsestasjonen. Vi kan også gjennomføre individuell vurdering og oppfølgning. Vi har faste dager hvor vi tilbyr lavterskel konsultasjoner, der vanlige temaer kan være asymmetri/skjevhet, forsinket motorisk utvikling eller spørsmål om føtter og fotfeilstillinger.

Barnehagen:

Her kan vi bidra med veiledning, behandling og tilrettelegging for aktivitet og deltagelse i barnets naturlige miljø, hvor barnet til daglig oppholder seg store deler av tiden. Tiltak utarbeides i samarbeid med aktuelle instanser.

Barnehagepuls:
Barnehagepuls er et samarbeid mellom barnefysioterapeutene og barnehager i Sarpsborg kommune. Vi inviterer noen barnehager til samarbeid årlig, hvor personalet i barnehagen får opplæring i og inspirasjon til å fremme motorikk, fysisk aktivitet og avspenning. Vi har aktivitetsbanker og årshjul med temaer og aktivitetsforslag som barnehagen følger, og foreldrene får månedsbrev om tema. Vi har nettverksmøter hvor barnehagene seg imellom kan utveksle erfaringer. Dette er et universelt forebyggende tiltak som vi på sikt ønsker at alle barnehagene i kommunen skal være med i.

Skolen:

Her kan vi bidra med veiledning, behandling og tilrettelegging i samarbeid med aktuelle instanser.

Muskel/skjelettdag:

Jevnlig gjennomfører barnefysioterapeutene ved de ulike familiesentrene muskel/skjelettdager. Hit tar vi inn barn og unge som er henvist med problemstillinger fra muskel/skjelettsystemet. Det settes av ca. 30 minutter til hvert barn til undersøkelse og vurdering, samt råd og veiledning om videre tiltak og oppfølgning.

Gruppetilbud:

Vi tilbyr bassengtrening for barn i barnehagealder i terapibasseng på Kurland sykehjem. Gruppene blir satt sammen på bakgrunn av funksjonsnivå og målsetning for bassengtreningen. Totalt er det 4 barn i en gruppe med ledsagere og terapeuter i bassenget. På Sentrum Familiesenter har vi også gruppe for barn som trenger motorisk veiledning og trening.

Barnefysioterapi på institutt:

De kommunale fysioterapeutene samarbeider tett med avtalefysioterapeuter som jobber med barn 0-18 år. Det er Patrik Soudsky og Lars Hugo Berg, Kurland Fysioterapi, Kurlandveien 2, 1727 Sarpsborg. Telefonnummer: 69 15 73 01. Disse tilbyr behandling individuelt, i gruppe og i basseng.

Betaling

Fra 1.1.2022 ble det innført egenandel på kommunal fysioterapi i hjemmet og for deltakelse på gruppetrening. Du skal ikke betale egenandel hvis du er under 16 år eller får fysioterapi som del av tverrfaglig oppfølging. Se HELFO for mer informasjon.

Tips fra barnefysioterapeutene

Barnefoten

Det varierer når barn begynner å gå uten støtte. Halvparten av norske barn går selvstendig når de er 13 måneder, men enkelte barn går først når de er 18 mnd. Barnets gange endrer seg etter hvert som de vokser, og gangen er ikke ferdigutviklet før 7 års alder.

Beinstilling:

 • Barns føtter utvikler seg mye fra fødsel. Skjelettet vokser og musklene styrkes.
 • Det er normalt for små barn å være plattfot. Dette avtar som regel ved 4-5 års alder.
 • De fleste barn mellom 0-1 år er hjulbeinte, mens de fleste mellom 2-4 år er kalvbeinte. Dette blir mindre tydelig ved økende alder.
 • Det er normalt at barns føtter peker innover eller utover i stående og ved gange. Dette er i de fleste tilfeller ufarlig.
 • Forbigående tågange for barn under 2 år er en normalvariasjon, så lenge barnet kan få hælen i underlaget. Hvis tågangen vedvarer utover 2 år bør det undersøkes av en fysioterapeut.
 • Hvis barnet gir uttrykk for smerter eller ubehag i føtter og bein bør det undersøkes.

Skotøy:

 • Barnet bør være med når det skal kjøpes nye sko.
 • For å finne riktig størrelse bør sålen tas ut av skoen. Sålen bør være 1-1,5 cm lenger enn foten. Vær oppmerksom på at skoens bredde passer til foten.
 • Skoen bør ha en fast hælkappe.
 • Sko med snøring eller borrelås sitter best på foten.
 • Til utebruk anbefales vannavstøtende sko som er lette og sitter godt på foten.
 • Sandaler med fast hælkappe kan være gode innesko i barnehagen.
 • Skoene formes etter barnets føtter og det er derfor ikke anbefalt å arve sko.

Barnefoten vokser raskt! Sjekk derfor skoen ofte.