>Fastlege

Innhold

Illustrasjonsfoto vaksinering

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fastlege

01.07.2017

Alle innbyggere bør ha en fastlege, og ved akutt sykdom på dagtid skal alltid egen lege kontaktes. Alle fastleger i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Om fastlegeordningen 

Fastlegen kjenner deg og dine helseproblemer best og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Det er mulig å bytte fastlege. For å bytte kan du enten ringe fastlegekontoret, eller bruke internett. Les mer på helsenorge.no.

Bortsett fra legene ved Lilletorget legekontor har alle fastlegene i Sarpsborg kommune avtale med kommunen om å drive fastlegepraksis. Fastlegene eier og driver legepraksisene selv, og får sine inntekter fra tre kilder:

  1. Tilskudd for antall pasienter som er listet hos dem. Dette utbetales av kommunen.
  2. Egenandeler fra pasientene.
  3. Refusjon fra Helfo (helseøkonomiforvaltningen). Dette systemet er basert på takster for konsultasjoner, undersøkelser og behandlinger.

Legene ved Lilletorget legekontor er fast ansatt i Sarpsborg kommune. Disse har fast lønn og inntektene nevnt i punktene over tilfaller kommunen som drifter kontoret.

Fastlegene i Sarpsborg

Liste over fastleger i Sarpsborg
 LegekontorAdresse og legerTelefon

Borg legekontor

Besøksadresse og postadresse:
Torggaten 10, 1707 Sarpsborg

69153170

 

Anette Elvestad

 
 

Anne Berit Søfteland

 

Borgenhaugen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen

69972080

 

Hanne Catherine Fjeldstad

 
 

Eva Enger-Olsen

 
 

Kristin Damsgaard Grindstad

 

 

 Henrik Christer Lind

 

Gleng legesenter

Besøksadresse: St. Marie gate 71, 1706 Sarpsborg 
Postadresse: Postboks 350, 1701 Sarpsborg

69130330

 

Faris Abbas 

 
 

Mayada Faris Ali
(vikar Ivana Fistrek)

 
 

Ruth I. Lindeland Flodin

 
 

Helena Borovski

 

Greåker legekontor

Besøksadresse: 
Tamburveien 7-9, 1718 Greåker
Postadresse: Postboks 26, 1720 Greåker

69104590

 

Elena Zolotareva Idstad

 
 

Katja Slavkova Pantazieva

 

Grålum legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Kurlandveien 2, 1727 Sarpsborg

69113170

 

Morten Olaussen

 
 

Hanne Cecilie Østom

 

Hafslundsøy legesenter

Besøksadresse: 
Helgebyveien 2,1734 Hafslundsøy
Postadresse: 
Postboks 754,1733 Hafslundsøy

69132080

 

Øystein Holmedal

 
 

Lasse Nilsen

 

Legene Dahle og Bergquist

Besøksadresse og postadresse: Hundskinnveien 96, bygg 3, 1711 Sarpsborg

69104600

 

Kåre Yngvar Dahle

 
 

Leif Tomas Bergquist

 

Lande legesenter

Besøksadresse: 
Villaveien 7, 1705 Sarpsborg
Postadresse: 
Postboks 1191, 1705 Sarpsborg

69145077

 

Jørn Dahlstrøm

 
 

Terje Jordan-Nilsen

 
 

Babak Irandoust

 

Lilletorget legekontor

Besøksadresse og postadresse: 
Roald Amundsensgt. 17, 1723 Sarpsborg

69108260

 

Anne Gry Ørmen
(vikar Pernille Andreassen Zantali)

 
 

Kjell Buvarp Dyrop

 
 

Stine Larsen 

 

Saga legesenter

Besøksadresse og postadresse: 
Roald Amundsens gt 36, 1723 Sarpsborg, Storbyen 3. etg.

69126600

 

Jan Reidar Bærug Hansen
(vikar Lars Degerdal)

 
 

Kenneth Kaland Fjellstad

 

Sarpsborg spesialistsenter

Besøksadresse og postadresse:
Oscar Pedersensv. 2A, 1721 Sarpsborg

69000650

 

Anne Gyro Karlsen

 
 

Franck Sky
(Bekim Morin vikar i 50% fra 15/5-30/9)

 
 

Chubaka Rubasha 

 
 

Mahmood Al-Sammer

 
 

Henrik Widnes

 

Sentrum legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Torget 4, 1706 Sarpsborg 

69133050

 

Rene Schwartz

 
 

Jan Lorentzen

 

Stasjonsbyen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Fladebyveien 10 A, 1746 Skjeberg

69168684

 

Kenneth Gutterup

 
 

Dag Eivind Syverstad

 
 

Hilde Brattetveit (permisjon)

 
 

 Benedicte Bergsland pt vikar for Hilde Brattetveit

 
 

 Gunhild Berg Nistad (vikar)

 

Storbyen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Roald Amundsens gt 36, 1723 Sarpsborg, Storbyen 3 etg.

69126922

 

Alexandra Utgaard
(pt. vikar Naila Saddique)

 
 

Benny Adelved

 

Torget legesenter

Besøksadresse: 
St. Marie gate 96/98, 1702 Sarpsborg
Postadresse: 
Postboks 394, 1702 Sarpsborg

69130900

 

Karianne Lønn Sannerud

 
 

Olof Rosèn

 
 

Nebojsa Aleksic

 
 

Avan Omer Ali

 
 

Liliia Spirina

 

Tune legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum

69972000

 

Sissel Helseth

 
 

Knut Gløersen

 
 

Jørn Gilberg

 
 

Arslan Akhtar er pt vikar ved legesenteret

 

Varteig legesenter

Besøksadresse og postadresse: Nordbyveien 98/100, 1734 Sarpsborg

69132420

 

Zenon Antoszkow

 
 

Ludmila Victoria Andersen