>Fastlege

Innhold

Illustrasjonsfoto vaksinering

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fastlege

04.01.2018

Alle innbyggere bør ha en fastlege, og ved akutt sykdom på dagtid skal alltid egen lege kontaktes. Alle fastleger i kommunen er forpliktet til å avsette rimelig tid til akutte tilfeller.

Om fastlegeordningen 

Fastlegen kjenner deg og dine helseproblemer best og behandler derfor også de vanlige akutte problemer best. Det er mulig å bytte fastlege. For å bytte kan du enten ringe fastlegekontoret, eller bruke internett. Les mer på helsenorge.no.

Bortsett fra legene ved Lilletorget legekontor har alle fastlegene i Sarpsborg kommune avtale med kommunen om å drive fastlegepraksis. Fastlegene eier og driver legepraksisene selv, og får sine inntekter fra tre kilder:

  1. Tilskudd for antall pasienter som er listet hos dem. Dette utbetales av kommunen.
  2. Egenandeler fra pasientene.
  3. Refusjon fra Helfo (helseøkonomiforvaltningen). Dette systemet er basert på takster for konsultasjoner, undersøkelser og behandlinger.

Legene ved Lilletorget legekontor er fast ansatt i Sarpsborg kommune. Disse har fast lønn og inntektene nevnt i punktene over tilfaller kommunen som drifter kontoret.

Fastlegene i Sarpsborg

Liste over fastleger i Sarpsborg
 LegekontorAdresse og legerTelefon

Borg legekontor

Besøksadresse og postadresse: Torggaten 10, 1707 Sarpsborg.

Leger: Aram Hassan Fares (vikar for Anette Elvestad) og Anne Berit Søfteland.

69153170

Borgenhaugen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Snekkerstubakken 26, 1738 Borgenhaugen.

Leger: Ulrik Sloth Kristoffersen (vikar for Catherine Fjeldstad), Eva Enger-Olsen, Kristin Damsgaard Grindstad og Henrik Christer Lind.

69972080

Gleng legesenter

Besøksadresse: St. Marie gate 71, 1706 Sarpsborg 
Postadresse: Postboks 350, 1701 Sarpsborg

Leger: Faris Abbas, Mayada Faris Ali (vikar Ivana Fistrek), Ruth I. Lindeland Flodin og Helena Borovski

69130330

Greåker legekontor

Besøksadresse: Tamburveien 7-9, 1718 Greåker
Postadresse: Postboks 26, 1720 Greåker

Leger: Elena Zolotareva Idstad, Katja Slavkova Pantazieva

69104590

Grålum legesenter

Besøksadresse og postadresse: Kurlandveien 2, 1727 Sarpsborg

Leger: Morten Olaussen og Hanne Cecilie Østom

69113170

Hafslundsøy legesenter

Besøksadresse: Helgebyveien 2,1734 Hafslundsøy.
Postadresse: Postboks 754,1733 Hafslundsøy.

Leger: Øystein Holmedal og Lasse Nilsen

69132080

Legene Dahle og Bergquist

Besøksadresse og postadresse: Hundskinnveien 96, bygg 3, 1711 Sarpsborg

Leger: Kåre Yngvar Dahle og Leif Tomas Bergquist

69104600

Lande legesenter

Besøksadresse: Villaveien 7, 1705 Sarpsborg
Postadresse: Postboks 1191, 1705 Sarpsborg

Leger: Jørn Dahlstrøm, Babak Irandoust og Bekim Morina.

69145077

Lilletorget legekontor

Besøksadresse og postadresse:  Roald Amundsensgt. 17, 1723 Sarpsborg.

Leger: Anne Gry Ørmen (vikar Pernille Andreassen Zantali), Kjell Buvarp Dyrop og Stine Larsen 

69108260

Saga legesenter

Besøksadresse og postadresse: 
Roald Amundsens gt 36, 1723 Sarpsborg, Storbyen 3. etg.

Leger: Jan Reidar Bærug Hansen (vikar Lars Degerdal) og Rehman Rafique.

69126600

Sarpsborg spesialistsenter

Besøksadresse: Oscar Pedersensvei 2A, 1707 Sarpsborg

Leger: Franck Sky, Anne Gyro Karlsen, Mahmod Al-Sammer, Chubaka Rubasha (Elin Sundqvist er vikar), Henrik Widnes

69000650

Sentrum legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Torget 4, 1706 Sarpsborg 

Leger: Rene Schwartz og Jan Lorentzen

69133050

Stasjonsbyen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Fladebyveien 10 A, 1746 Skjeberg.

Leger: Kennet Gutterup (permisjon til 15.6.), Dag Eivind Syverstad, Hilde Brattetveit (permisjon), Benedicte Bergsland pt vikar for Hilde Brattetveit og Gunhild Berg Nistad (vikar)

69168684

Storbyen legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Roald Amundsens gt 36, 1723 Sarpsborg, Storbyen 3 etg.

Leger: Alexandra Utgaard og Benny Adelved.

69126922

Torget legesenter

Torget legesenter – 4 etg, mangler heis fram til 18.01.18).

Besøksadresse: 
St. Marie gate 96/98, 1702 Sarpsborg
Postadresse: 
Postboks 394, 1702 Sarpsborg

Leger: Karianne Lønn Sannerud, Iryna Wang, Nebojsa Aleksic, Avan Omer Ali og Vikar Ettore Lusa (vikar for Liliia Spirina)

69130900

Tune legesenter

Besøksadresse og postadresse:
Bjørnstadveien 2, 1712 Grålum. 

Leger: Sissel Helseth, Knut Gløersen, Jørn Gilberg og Arslan Akhtar er pt vikar ved legesenteret

69972000

Varteig legesenter

Besøksadresse og postadresse: Nordbyveien 98/100, 1734 Sarpsborg.

Leger: Zenon Antoszkow og Ludmila Victoria Andersen

69132420