>Fengselshelsetjeneste

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fengselshelsetjeneste

Publisert: 04.01.2022

Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helsetjenestene som den øvrige befolkningen. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte i fengsel har tilgang på:

  • allmennlegetjeneste
  • legevaktordning
  • sykepleietjeneste
  • fysioterapitjeneste
  • jordmortjeneste

Innsatte skal gis et helsetjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov etter en individuell vurdering. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer.

Sarpsborg kommune har ansvar for helsetjenesten ved Sarpsborg fengsel og Ravneberget fengsel.

Tannhelsetjenesten er et fylkeskommunalt ansvar.