>Flyktningarbeidet i Sarpsborg kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flyktningarbeidet i Sarpsborg kommune

Publisert: 02.01.2024

Bosetting 

Bystyret vedtar hvor mange flyktninger Sarpsborg kommune skal ta imot hvert år. Kommunen mottar anmodning fra fylkeskommunen og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Fra 2022 har det vært en betydelig økning i flyktningstrømmen på grunn av krigen i Ukraina.

Hvordan jobber Sarpsborg kommune med flyktninger

Sarpsborg kommune bosetter flyktninger som har fått oppholdstillatelse, etter avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Voksne flyktninger og deres barn blir tatt imot, veiledet og fulgt opp de første årene de bor i kommunen. Enslige, mindreårige flyktninger blir bosatt i bofellesskap med døgnbemanning.

Når flyktningene skal bosettes, har de som regel bodd en stund på mottak i Norge. Noen kommer direkte fra flyktningleirer, og reisen er da planlagt.

Det blir sørget for flyktningenes livsopphold den første tiden, mens de deltar i norskopplæring og obligatorisk introduksjonsprogram. Deretter er det viktig at de kommer seg i arbeid eller ordinær utdanning. Det er mye som skal læres av språk og norsk kultur og arbeidsliv før man kommer dit.

Kommunens mest sentrale flyktningarbeid er samlet i NAV, på St. Marie Læringssenter og i kommuneområdet helse og velferd.

Les mer på St. Marie læringssenters nettside. 

Ansvar

NAV har ansvaret for dette:
 • Tolketjeneste
 • Bosetting av voksne flyktninger og flyktningfamilier
 • Introduksjonsprogram for voksne flyktninger
 • Arbeid- og kvalifiseringstiltak

Kommunens utgifter til flyktningarbeidet dekkes av ulike statlige tilskudd, blant annet integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

NAV Team Flyktning

Adresse: Oscar Pedersens vei 16 B, 1721 Sarpsborg

Kontaktinfo:

Flyktningkonsulent Rohan Christopher

Mail christopher.rohan@nav.no

Tlf. 992 05 877

Teamleder Trude D. Johansen

Mail trude.dokken.johansen@nav.no

Tlf. 415 32 879

Kommunen har ansvar for dette:

Sarpsborg kommune har ansvaret for dette:
 • Språkopplæring for barn og voksne
 • Bofellesskap for enslige mindreårige
 • Kulturtiltak som for eksempel kafeen Verdensrommet og Språkkafe

Frivillige

Hvordan kan du hjelpe flyktninger i Sarpsborg?

Folk i nærmiljøet som ønsker å bidra, kan spille en stor rolle i integrering av flyktninger som er bosatt i Sarpsborg. Enten du er nabo, forelder i klassen, utleier, arbeidsgiver, trener, engasjert i frivillig virksomhet, medelev eller pensjonist, trenger vi din hjelp til å inkludere dem i Sarpsborg-samfunnet.

Vennskapsfamilier

Våre flyktninger, både enslige voksne og familier, trenger vennskapsfamilier og enkeltpersoner som kan tilby vennskap. De kan trenge hjelp til hverdagslige ting som leksehjelp eller bare det å bli kjent med andre i Sarpsborg.
Kommunen samarbeider blant annet med Sarpsborg Frivilligsentral, Sarpsborg øst Frivilligsentral og Kirkens Bymisjon om integreringstiltak. 

Dette er noe av det vi trenger. Ikke bare nå, men i årene fremover:
 • Språkpraksisplasser, arbeidspraksisplasser, arbeid (til voksne)
 • Ekstrajobber (til skoleungdom og voksne i introduksjonsprogram)
 • Noen som flyktningene kan bli kjent med og praktisere det norske språket med, gjennom samtaler, turer og andre aktiviteter
 • Samarbeid for å skape flere naturlige møteplasser og fritidstilbud

Kontaktperson i kommunen

Mangfoldsrådgiver Flemming Johnsen