>Handlingsplan mot støy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsplan mot støy

Publisert: 04.01.2022

I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av vei, jernbane og havn utarbeidet en felles handlingsplan mot støy for perioden 2019-2023. Handlingsplanen er vedtatt i begge kommuner.

Ny støyrapport

Rapporten beskriver arbeidet med og resultatet av strategisk støykartlegging for byområde Fredrikstad - Sarpsborg. Kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter utendørs støynivå fra veier, jernbane, havnevirksomhet, flyplasser og industri.

Her finner du rapporten Strategisk støykartlegging for Sarpsborg og Fredrikstad. (PDF)

Kartleggingen er fulgt opp med en handlingsplan mot støy som ble vedtatt i Bystyret i Sarpsborg og i Fredrikstad våren 2019.

Gjeldende handlingsplan mot støy

Her finner du den gjeldende handlingsplanen mot støy. (PDF)

Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering fra vei, jernbane og havn.

I handlingsplanen beskriver eierne av vei, jernbane og havn sine strategier og tiltak for å redusere «sin» støy. Strategiene og tiltakene som foreslås er både kortsiktige og langsiktige. I tillegg til tiltak mot støy, inneholder planen tiltak for å ivareta og forbedre støysituasjonen i utvalgte, sentrumsnære områder i Sarpsborg og Fredrikstad.

Både støykartlegging og handlingsplan skal oppdateres hvert femte år, neste gang i 2022/2023.