Start Kari chatbot Spør meg

>Handlingsplan mot støy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Handlingsplan mot støy

04.01.2018

I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av vei, jernbane og havn utarbeidet en felles handlingsplan mot støy for perioden 2013-2018. Handlingsplanen er vedtatt i begge kommuner.

Planen ble utarbeidet etter krav i forurensningsforskriften, og er en oppfølging av et kartleggingsarbeid av utendørs og innendørs støynivå i kommunene i 2012.

Utkastet til handlingsplanen ble presentert og offentliggjort i en høringsprosess sommeren 2013.

Handlingsplanenmot støy - PDF er et intensjonsdokument der eiere av vei, jernbane og havn beskriver sine strategier og tiltak for å redusere «sin» støy. Strategiene og tiltakene som foreslås er både kortsiktige og langsiktige. I tillegg til tiltak mot støy, inneholder planen tiltak for å ivareta og forbedre støysituasjonen i utvalgte, sentrumsnære områder i Sarpsborg og Fredrikstad.

Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering fra vei, jernbane og havn.

Dette er første gang at byområdet Fredrikstad-Sarpsborg er omfattet av forskriftskravet, og således har gjennomført støykartlegging og utarbeidet en samlet handlingsplan mot støy. Både støykartlegging og handlingsplan skal oppdateres hvert femte år, neste gang i 2017/2018.