Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Handlingsplan mot støy

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsplan mot støy

04.01.2018

I Sarpsborg og Fredrikstad har eiere av vei, jernbane og havn utarbeidet en felles handlingsplan mot støy for perioden 2013-2018. Handlingsplanen er vedtatt i begge kommuner.

Ny støyrapport

Rapporten beskriver arbeidet med og resultatet av strategisk støykartlegging for byområde Fredrikstad - Sarpsborg. Kartlegging av støy er lovpålagt gjennom forurensningsforskriften, og omfatter utendørs støynivå fra veier, jernbane, havnevirksomhet, flyplasser og industri.

Her finner du rapporten Strategisk støykartlegging for Sarpsborg og Fredrikstad.

Kartleggingen skal følges opp med en handlingsplan mot støy som skal være ferdig innen 30.juni 2018.

Gjeldende handlingsplan mot støy

Her finner du den gjeldende handlingsplanen mot støy. 

Hensikten med handlingsplanen er å forebygge og redusere skadelige virkninger av støyeksponering fra vei, jernbane og havn.

I handlingsplanen beskriver eierne av vei, jernbane og havn sine strategier og tiltak for å redusere «sin» støy. Strategiene og tiltakene som foreslås er både kortsiktige og langsiktige. I tillegg til tiltak mot støy, inneholder planen tiltak for å ivareta og forbedre støysituasjonen i utvalgte, sentrumsnære områder i Sarpsborg og Fredrikstad.

Dette er første gang at byområdet Fredrikstad-Sarpsborg er omfattet av forskriftskravet, og har gjennomført støykartlegging og utarbeidet en samlet handlingsplan mot støy. Både støykartlegging og handlingsplan skal oppdateres hvert femte år, neste gang i 2017/2018.