>Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

Publisert: 10.01.2020

På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang med mer. Her er en oversikt over noen nyttige sider

Informasjon om Pasient og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

Oversikt over sentrale rettigheter

Helsetjenester i hjemmet

BPA

Støttekontakt

Avlastning

Omsorgsstønad

Pårørendes rettigheter

Klageordninger