>Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Informasjon til pasienter, brukere og pårørende

10.01.2020

På Helsenorge (helsenorge.no), samt på sidene til Statens helsetilsyn (helsetilsynet.no), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse- og omsorgstjenesten, klageadgang med mer. Her er en oversikt over noen nyttige sider

Informasjon om Pasient og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

Oversikt over sentrale rettigheter

Helsetjenester i hjemmet

BPA

Støttekontakt

Avlastning

Sykehjemsplass eller bolig tilrettelagt for heldøgnsomsorg

Omsorgsstønad

Pårørendes rettigheter

Klageordninger