>Koordinerende enhet og individuell plan

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Koordinerende enhet og individuell plan

Publisert: 04.01.2024

Har du behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester, har du rett til en individuell plan for hvordan disse tjenestene skal utføres.

Hvordan får du en individuell plan?

Dersom du allerede har tjenester i kommunen, kan du be en av dem som gir deg tjenester om at du ønsker en individuell plan og koordinator.

Dersom du ikke mottar tjenester fra kommunen eller du har spørsmål om koordinator eller individuell plan, kan du kontakte koordinerende enhet.

Barnekoordinator

Fra 1. august 2022 har Sarpsborg kommune barnekoordinator. Barnekoordinatoren har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbud rundt et barn. For å ha rett på barnekoordinator er det noen vilkår som må oppfylles: Barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Kontakt koordinerende enhet for mer informasjon.

Les mer om barnekoordinator på statsforvalterens nettside.

Kontaktinformasjon:

koordinerendeenhet@sarpsborg.com

  • Fagansvarlig Kate Lande Skaar, tlf. 970 83 496
  • Rådgiver Lisbeth Haglund, tlf. 419 03 470

Adresse: Roald Amundsens gate 17, 1723 Sarpsborg

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være et kontaktpunkt for samarbeid. Den koordinerende enheten skal være synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere.

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til en plan for utførelse av tjenestene – individuell plan (IP). Planen er et samarbeidsverktøy for deg og helsetjenestene. En av tjenesteyterne blir koordinator og ansvarlig for å følge opp din plan.

Individuell plan

En individuell plan skal inneholde dette:

  • Hva er viktig for deg?
  • Hva skal til for at du oppnår dine mål?
  • Hvem skal bistå deg, når skal det gjøres og hvordan?

Det er du som eier planen og den skal sikre din medvirkning. Det oppfordres til at du aktivt medvirker i arbeidet med din individuelle plan. Du må selv fortelle hva som er viktig for deg i ditt liv.

Individuell plan skal være en hjelp til at tjenestene blir bedre koordinert og tilpasset dine behov. Pårørende kan gjerne delta dersom du ønsker det. Individuell plan gjør ikke at du får flere tjenester, men planen kan gjøre det lettere for deg å beskrive hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du vil oppnå disse.

Kommunen startet i slutten av 2021 med elektronisk individuell plan og det er det verktøyet vi vil bruke framover.

Koordinator

Det er viktig å se helse- og omsorgstjenestene i sammenheng, for at du skal få best mulig utbytte. Koordinator skal sammen med deg beskrive dine behov. Planen skal kun utarbeides dersom du selv ønsker det. Dersom du skulle velge å takke nei til individuell plan, kan du likevel få tilbud om koordinator.

Barnekoordinator

En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbud rundt et barn.

Det kan for eksempel være:

  • Sikre nødvendig oppfølging og hjelp
  • Bidra til at hjelpeinstansene rundt ditt barn samarbeider om å nå mål
  • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene og deg og ditt barn
  • Sikre framdrift i hjelpeprosessen

OBS: For å ha rett på barnekoordinator er det noen vilkår som må oppfylles: Barnet har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Kontakt koordinerende enhet for mer informasjon

Les mer om barnekoordinator på statsforvalterens nettside.

Brosjyre

Ditt liv – din plan

Veileder

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator