>Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

16.08.2022

Sarpsborg kommune er godkjent som arrangør av kurs i akuttmedisin.

Akuttkurset går over to dager, og er i hovedsak et praktisk kurs. Målgruppen er leger og annet personell som jobber på legevakta.

Hovedfokus vil være på akuttmedisinske prosedyrer og undersøkelser, kommunikasjon innad i teamet og bruk av nødnett. Kurset følger standard som satt av Helsedirektoratet, slik at hver enkelt deltaker får dokumentert sin kompetanse i en ferdighetsliste.

Helsepersonell som jobber i legevakt må gjennomføre kurset før 1. mai 2020. 

Kurset er godkjent fra Helsedirektoratet etter mal fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Den Norske legeforening som obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger, og som obligatorisk kurs for legevaktpersonell.

Nettkurs

Du må ha gjennomført nettkurs i akuttmedisin i løpet av de tre siste ukene før du skal på kurs. Dette kurset finner du her.
Nettkurset koster kr 250,- Dette dekkes av tilskudd til kommunen.

Læringsmål:

  • Ved hjelp av ABCDE-undersøkelsen kunne raskt avklare tiltak og videre plan for akutt syke/skadede pasienter
  • Kommunikasjon via nødnett i legevaktsammenheng.
  • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer for voksne og barn
  • Riktig tiltak på rett sted til rett tid

Nylig gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning  (AHLR/HHLR) vi være en fordel for faglig utbytte av kurset. Vi anbefaler også at du repeterer og trener på innleggelse av perifer venekanyle i forkant. 

Du kan lese mer om kursene hos Helsedirektoratet sine nettsider og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Påmelding:

Nå er vi igjen klare for å invitere til kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell ved simsenterert i Fredrikstad høsten 2022

Vi legger opp til to kurs denne høsten:  

  • 29.-30. september
  • 17.-18. november

Noen av dere har vært påmeldt tidligere når kursene ble avlyst – men vi  trenger ny informasjon/ påmelding.

Mer informasjon om obligatorisk  forkurs og  program kommer direkte til kursdeltagerne.

Vi trenger navn, fødsel- og personnummer, HPR nr. , stilling, arbeidssted, fakturaadresse på hver av deltagerne.

Kursavgift er fastsatt av helsedirektoratet til kr. 5000,-

Minner om at påmelding er bindende, kursdeltagere som melder avbud de siste 7 dagene før kurset vil  bli fakturert for deltakeravgift.

akuttkurs@sarpsborg.com

Velkommen til kurs. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjell Buvarp Dyrop, 69 12 68 95