>Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

05.01.2022

Sarpsborg kommune er godkjent som arrangør av kurs i akuttmedisin.

Akuttkurset går over to dager, og er i hovedsak et praktisk kurs. Målgruppen er leger og annet personell som jobber på legevakta.

Hovedfokus vil være på akuttmedisinske prosedyrer og undersøkelser, kommunikasjon innad i teamet og bruk av nødnett. Kurset følger standard som satt av Helsedirektoratet, slik at hver enkelt deltaker får dokumentert sin kompetanse i en ferdighetsliste.

Helsepersonell som jobber i legevakt må gjennomføre kurset før 1. mai 2020. 

Kurset er godkjent fra Helsedirektoratet etter mal fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Den Norske legeforening som obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger, og som obligatorisk kurs for legevaktpersonell.

Nettkurs

Du må ha gjennomført nettkurs i akuttmedisin i løpet av de tre siste ukene før du skal på kurs. Dette kurset finner du her.
Nettkurset koster kr 250,- Dette dekkes av tilskudd til kommunen.

Læringsmål:

  • Ved hjelp av ABCDE-undersøkelsen kunne raskt avklare tiltak og videre plan for akutt syke/skadede pasienter
  • Kommunikasjon via nødnett i legevaktsammenheng.
  • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer for voksne og barn
  • Riktig tiltak på rett sted til rett tid

Nylig gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning  (AHLR/HHLR) vi være en fordel for faglig utbytte av kurset. Vi anbefaler også at du repeterer og trener på innleggelse av perifer venekanyle i forkant. 

Du kan lese mer om kursene hos Helsedirektoratet sine nettsider og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Påmelding:

Nå er vi igjen klare for å invitere til kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell på Helsehuset i Sarpsborg våren 2022

Det har blitt mye endring og omrokkering av planlagte kurs grunnet Covid,  og vi må ta forbehold også denne gangen.

Vi legger likevel opp til to kurs denne våren:  

  • 3.-4. mars  
  • 2.-3. juni

Kursene blir arrangert på samme sted og etter samme program som tidligere, men med nødvendige smitteverntiltak.

Noen av dere har vært påmeldt tidligere når kursene ble avlyst – men vi  trenger ny informasjon/ påmelding.

Mer informasjon om obligatorisk  forkurs og  program kommer direkte til kursdeltagerne.

Vi trenger navn, fødselsdato, HPR nr. , stilling, arbeidssted, fakturaadresse på hver av  deltagerne.

Kursavgift er fastsatt av helsedirektoratet til kr. 5000,-

Minner om at påmelding er bindende, kursdeltagere som melder avbud de siste 7 dagene før kurset vil  bli fakturert for deltakeravgift.

felles_helsehuset_sarpsborg@sarpsborg.com

Velkommen til kurs. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjell Buvarp Dyrop, 69 12 68 95