Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

19.06.2020

Sarpsborg kommune er godkjent som arrangør av kurs i akuttmedisin.

Akuttkurset går over to dager, og er i hovedsak et praktisk kurs. Målgruppen er leger og annet personell som jobber på legevakta og allmennleger.

Hovedfokus vil være på akuttmedisinske prosedyrer og undersøkelser, kommunikasjon innad i teamet og bruk av nødnett. Kurset følger standard som satt av Helsedirektoratet, slik at hver enkelt deltaker får dokumentert sin kompetanse i en ferdighetsliste.

Helsepersonell som jobber i legevakt må gjennomføre kurset før 1. mai 2020. 

Kurset er godkjent fra Helsedirektoratet etter mal fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Den Norske legeforening som obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger, og som obligatorisk kurs for legevaktpersonell.

Nettkurs

Du må ha gjennomført nettkurs i akuttmedisin i løpet av de tre siste ukene før du skal på kurs. Dette kurset finner du her.
Nettkurset koster kr 250,- Dette dekkes av tilskudd til kommunen.

Læringsmål:

  • Ved hjelp av ABCDE-undersøkelsen kunne raskt avklare tiltak og videre plan for akutt syke/skadede pasienter
  • Kommunikasjon via nødnett i legevaktsammenheng.
  • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer for voksne og barn
  • Riktig tiltak på rett sted til rett tid

Nylig gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning  (AHLR/HHLR) vi være en fordel for faglig utbytte av kurset. Vi anbefaler også at du repeterer og trener på innleggelse av perifer venekanyle i forkant. 

Du kan lese mer om kursene hos Helsedirektoratet sine nettsider og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Påmelding:

Vi kan foreløpig ikke planlegge nye kurs grunnet smittesituasjonen. Vi oppdaterer med nye datoer så snart situasjonen endrer seg.

Mer info om påmeldig

Ønsker du å delta på kurset - send epost til akuttkurs@sarpsborg.com

Eposten må inneholde:

  • Fornavn og etternavn
  • Epostadresse
  • Arbeidssted
  • Yrke / profesjon
  • Fakturaadresse og postnummer / epost for elektronisk faktura
  • HPR-nummer

Du vil få en epost med bekreftelse på din påmelding. Er kurset fulltegnet vil du bli satt på venteliste, eventuelt overført til neste kurs.  

Kurset koster kr. 5 000,-

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjell Buvarp Dyrop, 69 12 68 95