Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

26.08.2021

Sarpsborg kommune er godkjent som arrangør av kurs i akuttmedisin.

Akuttkurset går over to dager, og er i hovedsak et praktisk kurs. Målgruppen er leger og annet personell som jobber på legevakta og allmennleger.

Hovedfokus vil være på akuttmedisinske prosedyrer og undersøkelser, kommunikasjon innad i teamet og bruk av nødnett. Kurset følger standard som satt av Helsedirektoratet, slik at hver enkelt deltaker får dokumentert sin kompetanse i en ferdighetsliste.

Helsepersonell som jobber i legevakt må gjennomføre kurset før 1. mai 2020. 

Kurset er godkjent fra Helsedirektoratet etter mal fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin og Den Norske legeforening som obligatorisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger, og som obligatorisk kurs for legevaktpersonell.

Nettkurs

Du må ha gjennomført nettkurs i akuttmedisin i løpet av de tre siste ukene før du skal på kurs. Dette kurset finner du her.
Nettkurset koster kr 250,- Dette dekkes av tilskudd til kommunen.

Læringsmål:

 • Ved hjelp av ABCDE-undersøkelsen kunne raskt avklare tiltak og videre plan for akutt syke/skadede pasienter
 • Kommunikasjon via nødnett i legevaktsammenheng.
 • Tilegne seg grunnleggende ferdigheter i akuttmedisinske prosedyrer for voksne og barn
 • Riktig tiltak på rett sted til rett tid

Nylig gjennomført kurs i hjerte- og lungeredning  (AHLR/HHLR) vi være en fordel for faglig utbytte av kurset. Vi anbefaler også at du repeterer og trener på innleggelse av perifer venekanyle i forkant. 

Du kan lese mer om kursene hos Helsedirektoratet sine nettsider og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Påmelding:

Nå er vi igjen klare for å invitere til kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell på Helsehuset i Sarpsborg høsten 2021. Det har blitt mye endring og omrokkering av planlagte kurs i 2020 og første del av 2021, og vi må også nå ta forbehold dersom nye smittevernregler kommer utover høsten.

Vi legger likevel opp til tre kurs i høsten.   

Kurs i høst: 

 • 16-17/9 - 2021
 • 14-15/10 - 2021
 • 18-19/11- 2021
Mer info om påmeldig

Kursene blir arrangert på samme sted og etter samme program som tidligere, men med nødvendige smitteverntiltak.

Noen av dere var påmeldt i våres når kursene ble avlyst – men vi  trenger ny informasjon/ påmelding.

Mer informasjon om obligatorisk  forkurs og  program kommer direkte til kursdeltagerne.

Dette må du sende oss opplysninger om:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • HPR nr.
 • stilling
 • arbeidssted
 • fakturaadresse på hver av  deltagerne.

Kursavgift er fastsatt av helsedirektoratet til kr. 5000,-

Minner om at på påmelding er bindende, kursdeltagere som melder avbud de siste 7 dagene før kurset  vil  bli fakturert for deltakeravgift.

Påmelding sendes til:

felles_helsehuset_sarpsborg@sarpsborg.com 

Velkommen til kurs. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kjell Buvarp Dyrop, 69 12 68 95