>Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Publisert: 04.01.2022

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet - fordi vedkommende har problemer med å gå.

Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede sendes Sarpsborg kommune elektronisk.

Søk om parkeringstillatelse her

Legeerklæringsskjema finner du her(må fylles ut av legen) - PDF

Sarpsborg kommune vil spesielt påpeke følgende:

Parkeringstillatelsen er ment som hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflytningsevne har særskilt behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder. Parkeringstillatelse er ikke ment som en økonomisk støtteordning. Det at det gis økonomiske fordeler (for eksempel gratis parkering på offentlige avgiftsbelagte plasser og gratis passering i bomringer) til personer som får utstedt parkeringstillatelse, er noe som ikke skal påvirke behandlingen av søknaden.

Legeerklæringen er kun det medisinske grunnlaget for å vurdere behovet for parkeringstillatelse. Det er viktig at du selv i søknaden oppgir hvor du har særskilt behov for parkeringslettelse. Søknaden fylles ut og sendes elektronisk med nødvendig dokumentasjon.

Har du ikke selv mulighet til å sende søknaden elektronisk kan servicetorget bistå med utfylling av søknadsskjemaet.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at saken ikke behandles før vi har mottatt både søknadsskjema og legeerklæring. Manglende dokumentasjon kan føre til avslag på søknad.

Les mer om parkeringsplasser for forflytningshemmede i Sarpsborg kommune her.