Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Rask psykisk helsehjelp

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rask psykisk helsehjelp

03.01.2019

Sarpsborg er en av 18 pilotkommuner som nå har fått en lavterskeltjeneste for deg med angst og/eller depresjon: Rask psykisk helsehjelp.

Kontakttelefon: 982 16 325 (Åpen hverdager 08.00-15.30.)

Hvem er rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for voksne over 18 år med ulike angstproblemer, og/eller depresjon av mild til moderat grad, evt. med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser.

Angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Hva slags behandling får du?

Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.

Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell. Første trinn kan være veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale. De neste trinnene kan være telefonkonsultasjon, gruppe, kurs eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet. Hva som blir riktig hjelp avklares sammen med bruker i en kartleggings-samtale. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

Tverrfaglig team

Helsehjelpen utøves av et team bestående av spesialsykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid, og det er psykolog tilknyttet teamet.

Rask psykisk helsehjelp samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med deg som bruker.

De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

For å drøfte om dette kan være riktig tjeneste for deg eller om du vil bestille time, ta kontakt med oss på tlf. 982 16 325 (alle hverdager 08.00- 15.30).

Prosjektleder i Sarpsborg kommune er Eli-Anne T.Willard
Tlf: 400 36 270

Rask psykisk helsehjelp er en del av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies.