>Rask psykisk helsehjelp

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rask psykisk helsehjelp

Publisert: 18.11.2022

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan få rask psykisk helsehjelp. Selv om du kan få hjelp raskt, er dette ikke en akutt-tjeneste. Dersom det er helt akutt, må du ringe nødnummer 113.

Kontakttelefon: 982 16 325 (Åpen hverdager 08.00-15.30.)

Strever du med vonde og triste tanker? Er du nedstemt, og har lite glede og interesse av aktiviteter? Opplever du angst, bekymringer og indre uro som medfører begrenset livsutfoldelse? Har du søvnvansker som går utover din daglige fungering? Da kan Rask psykisk helsehjelp være et tilbud for deg. Tilbudet er gratis og det kreves ikke henvisning fra fastlege.

Hva tilbyr Rask psykisk helsehjelp (RPH)?

RPH er et lavterskeltilbud/korttidstilbud som tilbyr kurs, veiledet eller assistert selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker (insomni) og begynnende rusproblemer. Tjenesten er for innbyggere over 16 år som er bosatt i Sarpsborg.

Rask psykisk helsehjelp omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr ikke utredning, eller langvarig terapi. Dersom du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med fastlege eller legevakt.

Hva slags behandling får du?

  • Introduksjonskurs: – Undervisningsbasert kurs med tema depresjon, angst og stress. Kurset går over tre ganger (varighet 2 ½ t per gang). Vi anbefaler alle pasienter å starte med Introkurs hvor du lærer mye om hjelp til selvhjelp. Påmelding introduksjonskurs, tlf 982 16 325
  • Assistert selvhjelp (internettbasert): Rask Psykisk Helsehjelp i Sarpsborg tilbyr gratis internettassistert behandling. I kontakt med oss kan du få din egen kode som gir deg tilgang på behandlingsprogrammet. Du vil få telefonveiledning knyttet til dette. Ved å gjennomgå behandlingsprogrammet får du økt kunnskap, råd og veildning samt verktøy som kan hjelpe deg til å bli din egen terapeut.
  •  Andre kurs; Rask psykisk helsehjelp i Sarpsborg tilbyr kurs i depresjon for voksne, kurs i depresjon for ungdom, kurs i bekymringsmestring.
  • Samtaleterapi (begrenset antall konsultasjoner): I individualsamtalene benyttes kognitiv metode. Det forventes at du jobber med metode og verktøy mellom samtalene.

Terapien retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tanker, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer. Terapien er et aktivt samarbeid mellom bruker og terapeut, der et sentralt mål er at brukeren lærer verktøy for å bli sin egen terapeut.

Tverrfaglig team

Rask psykisk helsehjelp består av ansatte med minimum 4-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Alle har videreutdanning i kognitiv terapi. Det er psykolog tilknyttet tjenesten.

Teamet samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med den som er i behandling hos oss. De ansatte har taushetsplikt.