>Rask psykisk helsehjelp

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rask psykisk helsehjelp

19.02.2021

En lavterskeltjeneste for mennesker med angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblematikk.

Kontakttelefon: 982 16 325 (Åpen hverdager 08.00-15.30.)

Hvem er rask psykisk helsehjelp for?

Rask psykisk helsehjelp er en helsetjeneste for unge og voksne over 16 år som ønsker hjelp for lettere former for angst og depresjons plager, søvnproblemer eller begynnende rusproblemer. Tjenesten omfatter ikke alvorlig psykiske lidelser.

Angst og depresjon en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet. Målet er å gi helsehjelp innen to uker, slik at problemene ikke utvikler seg. For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.

Tjenesten er gratis og du kan selv ta kontakt via telefonen. Det er ikke behov for henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Hva slags behandling?

Behandlingen baserer seg på kognitiv terapi som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.
Rask psykisk helsehjelp følger en trappetrinns-modell.

  • Første trinn er veiledet selvhjelp hvor det henvises til selvhjelpsmateriale.
  • De neste trinnene kan være telefonkonsultasjoner, kurs, gruppe eller mer tradisjonell samtaleterapi av relativt kort varighet.

Hva som blir riktig hjelp avklares i en kartleggingssamtale. Personer som har behov for mer langvarig terapi, blir henvist videre.

Tverrfaglig team

Helsehjelpen utøves av et team bestående av spesialsykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi, og det er psykolog tilknyttet teamet.

Rask psykisk helsehjelp samarbeider med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig; f.eks. fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med deg som skal motta tjenesten.
De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Kontaktinformasjon

For å drøfte om dette kan være riktig tjeneste for deg, ta kontakt med Lavterskeltjenesten på tlf. 982 16 325 (alle hverdager 08.00- 15.30).

Rask psykisk helsehjelp er en del av Virksomhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum.

Mer informasjon

Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies.