>Selvmordsforebygging

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Selvmordsforebygging

Publisert: 13.10.2021

Sarpsborg kommune er med i et prosjekt for å øke kunnskapen og få flere til å få hjelp med å håndtere selvmordstanker. Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.

Selvmordsforebygging er et stort samfunnsproblem og berører mange. En stor andel av de som har økt risiko for selvmord, kommer i dag ikke i kontakt med hjelpeapparatet. Derfor trenger vi å nå lenger ut i befolkningen med informasjon om hva folk kan gjøre for å få hjelp eller skaffe hjelp til risikoutsatte.

Om prosjektet

Kommunene i gamle Østfold er med i et prosjekt sammen med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Sykehuset i Østfold og Mental helse. Sammen skal vi jobbe for at flere skal kunne snakke om sine utfordringer og øke kunnskaper om selvmord og selvmordsforebygging. I prosjektet deltar også Røde kors, Leve Østfold og Håp i mørket.

Tiltaket er startet etter regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025. Tiltaket starter i de gamle Østfold-kommunene. Etter prosjektet er prøvd ut her, skal det gis anbefaling om hvordan man best kan spre dette videre til resten av landet.

Tiltak i prosjektet
  • Gjøre tjenestene synlige og tilgjengelige
  • Øke bevissthet og styrke kompetanse
  • Folkeopplysning for å senke terskelen for å søke om hjelp for personer med sucidalitet og psykiske vansker.
  • Kampanjen retter seg både mot risikoutsatte og de som kan komme i kontakt med dem.
  • Den skal nå ut til alle innbyggere, men med et spesielt fokus for menn mellom 40 og 60 år. Dette fordi 2/3 av selvmordene skjer blant menn og vi vet at de i mindre grad enn kvinner søker hjelp for psykiske helseplager.

Prosjektet er todelt og består både av kampanje rettet mot befolkningen og et opplæringstilbud for kommunalt ansatte, fastleger, frivillige og ansatte i helseforetak.

Det vil spres informasjon og film i sosiale medier, annonser og artikler.

Hva gjør du om du er bekymret eller vil du snakke med noen?

Ring lavterskel rus og psykisk helse 

telefonnummer 982 16 325

alle hverdager kl. 08.00-22.00.

Her kan du få råd og veiledning. Er du bekymret for noen du kjenner, eller trenger du noen å snakke med? Ikke nøl med å ta kontakt. Husk at de som svarer på disse telefonene har taushetsplikt og de har lang utdannelse og erfaring med psykiske utfordringer.

Les også om andre steder å få hjelp på nettsiden til helsenorge.no.