>Søke helse- og omsorgstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Søke helse- og omsorgstjenester

Publisert: 13.01.2023

Her er informasjon om hvordan du søker helsetjenester i Sarpsborg kommune.

Hva må du gjøre?

Når du søker helsetjenester i Sarpsborg kommune, skal du beskrive din situasjon og hva som er viktig for deg. Sammen med deg kan vi vurdere hvilke tjenester som passer best. Du kan søke med elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema.

Søknad

Elektronisk søknad

Beskriv din situasjon og søk helsetjenester her (elektronisk skjema med innlogging)

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Fyll ut fullmaktsskjema- PDF. Denne må du ta bilde av/scanne og laste opp i den elektroniske søknaden.

Papirskjema

Papirskjema for søknader helse og omsorg - PDF

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Fyll ut fullmaktsskjema- PDF

Leverer du søknaden på papir, send den til Sarpsborg kommune, Postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Tjenester i hjemmet

Bo hjemme

Sarpsborg kommune jobber for at innbyggerne skal bo og mestre hverdagene i eget hjem så lenge som mulig. Derfor ønsker vi at du kontakter oss når du føler at du ikke lengre kan mestre din hverdag.

Vi vil gjerne vite hva som er viktig for deg i dagliglivet ditt, og vi har mange tiltak som vi kan vurdere og sette inn i ditt hjem, slik at du mestrer hverdagen bedre.

Det kan være hverdagsrehabilitering der du trener for å nå dine mål, eller det å mestre vanlige gjøremål i hverdagen; som å kle på deg, lage mat og lignende. Vi har mange hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere i hjemmet, trygghetsalarmer og hjemmetjenester, for å nevne noe. Alle som er ansatt i tjenestene våre jobber for at du skal få fortsette å gjøre de aktivitetene du mestrer selv. Dette er fordi det er bra for helsen din å fortsette å gjøre det du klarer selv.

Alt skal være prøvd/vurdert i hjemmet før vi kan vurdere en plass i heldøgnsomsorgen. 

Hjemmetjenester

Dersom det haster med å få hjemmetjenester, bør du også i tillegg til å søke og beskrive din situasjon også kontakte din hjemmetjeneste direkte. Se oversikt hver om hvilken avdeling/sone du hører til.