Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tilrettelagt transport (TT-kort)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilrettelagt transport (TT-kort)

03.01.2019

Tilrettelagt transport er et tilbud til innbyggere som har en varig forflytningshemming og som har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler.

Formålet med ordningen er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Det er Østfold fylkeskommune som tildeler kommunene i fylket rammene for tilskuddsordningen. Sarpsborg kommune kan tildele tilskudd til 436 personer.

Slik søker du

Ønsker du å søke om dette tilskuddet, må du fylle ut skjemaet som du finner her:

Søknadsskjema (Østfold kollektivtrafikks nettsider)

Sarpsborg kommune v/servicetorget
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Merk konvolutten "Søknad TT-kort"

Dersom du ikke mottar helse- og omsorgstjenster, ber vi om at en legeerklæring vedlegges.

Om tildeling av TT-kort

Hovedtildelingen skjer i januar, men vi tar i mot søknader hele året.

Siden det er satt et øvre tak på antall brukere, kan det være flere søkere som oppfyller kriteriene enn vi kan gi tilskudd til. I slike tilfeller står kommunene fritt til å legge yttereligere kriterier til grunn for godkjenning.

Vi krever følgende tilleggskriterier:

  • Alder
  • Funksjonshemmingens grad
  • Alternative transportmuligheter
  • Aktivitet/transporthyppighet
  • Bosted/reiseavstand.

Det blir stadig flere søkere med vesentlig funksjonshemminger. TT-kort tildeles etter behovsprinsippet. Det betyr at søkere som ved søknadsfristens utløp har størst behov med bakgrunn i sin funksjonshemming, vil bli prioritert. I vår vurdering av enkelte søkere vil hjemmetjenesten blir rådført. Dersom alle tilskuddene er tildelt, settes søkere som faller inn under kriteriene på prioritert venteliste.

Søknadene behandles i servicetorget. 

Har du spørsmål?

Kontakt servicetorget på telefonnummer 69 10 80 00.