Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Tilrettelagt transport (TT-kort)

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tilrettelagt transport (TT-kort)

28.01.2020

TT-ordningen er et tilbud til innbyggere som har en varig forflytnings- eller orienteringshemming og har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Godkjente brukere gis et tilskudd i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i drosje.

Formålet med ordningen er å gi et transporttilbud til funksjonshemmede slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler kommunene i fylket hjemler. Søknadsbehandling og godkjenning av brukere gjøres i kommunen. 


Fra 1.1.2020 ble Østfold, Buskerud og Akershus slått sammen til Viken fylkeskommune. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide og vedta felles retningslinjer i 2020

Slik søker du

Ønsker du å søke om dette tilskuddet, må du fylle ut skjemaet som du finner her:

Søknadsskjema (Østfold kollektivtrafikks nettsider)

Sarpsborg kommune v/avdeling innbyggerdialog
Postboks 237
1702 Sarpsborg

Merk konvolutten "Søknad TT-kort"

Dersom du ikke mottar helse- og omsorgstjenster fra Sarpsborg kommune, ber vi om at en legeerklæring vedlegges søknaden.

Om tildeling av TT-kort

Hovedtildelingen skjer i januar, men vi tar i mot søknader hele året.

Det blir stadig flere søkere med vesentlig funksjonsnedsettelse. TT-kort tildeles etter fastsatte kriterier. Kommunen har fått et visst antall hjemler som kan tildeles. Dersom alle hjemler er tildelt vil nye søkere, som faller inn under kriteriene, settes på venteliste.
Søkere som har størst behov med bakgrunn i sin funksjonshemming vil bli prioritert. I vår vurdering av enkelte søkere vil hjemmetjenesten blir rådført.  

Har du spørsmål

  • I forbindelse med søknad kan du henvende deg til Sarpsborg kommune på telefon 69 10 80 00
  • I forbindelse med mistet/tapt kort og spørsmål om saldo på kort kan du kontakte Rogaland Taxi på telefon 51 90 90 01
  • Om ordningen generelt kan Østfold Kollektivtrafikk kontaktes på telefon 69 12 54 70

 

Du finner mer informasjon om ordningen her på Østfold kollektivtrafikk sine nettside