>Sarpsborg kommunes fotosamling

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Sarpsborg kommunes fotosamling

Publisert: 17.01.2023

Om fotoarkivet

Sarpsborg kommunes fotosamling består av ca 12.000 bilder fra 1865 – 2008. Av disse er 7.500 tilgjengelig og søkbare i Digitalt Museum.

I hovedsak er dette bygninger og gater i “gamle” Sarpsborg, men også bilder fra forskjellige arrangement, høytidsdager og portretter av kjente sarpinger.

Fra og med 1. juli 2022 og inntil videre er ny skanning av originalbilder ikke tilgjengelig. Det skyldes nedpakking, flytting og midlertidige lokaler.

Priser og vilkår ved bestilling av fotografier

Fotografier som er publisert på Digitalt Museum har en egen bestillingsfunksjon.

Bilder kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i. All annen bruk krever avtale med Sarpsborg kommunes fotosamling. Høyoppløselige filer til publisering må bestilles (se prisliste under).

Når du laster ned eller bestiller bilder fra Sarpsborg kommunes fotosamling, aksepterer du herved følgende vilkår:

Ved bruk skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet Eksempel: Arnardo med kaffekopp. Foto: Jarl M. Andersen / Sarpsborg kommunes fotosamling.
Dette gjelder også i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.

Er fotografens navn ukjent oppgis «Fotograf ukjent», slik: Fotograf ukjent / Sarpsborg kommunes fotosamling.

Der man har valgt et utsnitt av motivet opplyses det om dette i bildeteksten f.eks. slik: Sarpsborg havn, utsnitt.

Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål.

Det er bestillers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke kommer til skade eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Digitale filer kan ikke videreformidles.

Bildene lånes ut til ett bestemt formål og gjelder en gangs bruk. Filer slettes etter avtalt bruk.   

Oppgi hvilket format bildet skal trykkes opp i og hva bildet skal brukes til. Oppgi så utfyllende som mulig om bildet skal brukes i for eksempel film/tv, publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame eller evt. privat bruk.

Leveringstid vil være avhengig av bestillingens omfang og fotosamlingens kapasitet. Vennligst oppgi eventuell ønsket leveringsfrist i din bestilling. Du vil motta en bekreftelse og pris på din bestilling innen rimelig tid.

Publikum kan kun bestille digitale filer fra arkivet.

Prisliste gjeldende fra 1. januar 2023:

For høyoppløselige digitale filer til privat bruk eller undervisning: kr. 100,- i eksp. gebyr .

For høyoppløselige digitale filer til utstillinger, redaksjonell bruk, og annen kommersiell bruk: kr. 450,- i eksp. gebyr.

Kontakt

Epost: sarpbib@sarpsborg.com