>Priser og mesterskapsvinnere

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Priser og mesterskapsvinnere

24.01.2022

Sarpsborg kommune deler hvert år ut priser og utmerkelser til kulturlivet og mesterskapsvinnere i idretten. Kjenner du noen som fortjener årets kulturpris eller kulturstipend? Hvert år, innen 1. desember, er det frist å sende inn forslag på hvem som fortjener heder og ære på Sarpsborggallaen i januar. På denne siden finner du retningslinjer og lenke til skjema for å sende inn forslag.

Innkomne forslag vurderes av en jury bestående av:

  • Leder av utvalg for kultur og oppvekst (leder av juryen)
  • Nestleder av utvalg for kultur oppvekst (nestleder av juryen)
  • Medlem av utvalg for kultur og oppvekst fra opposisjonen
  • Medlem oppnevnt av Sarpsborg kulturråd
  • Medlem oppnevnt av Sarpsborg musikkråd
  • Medlem oppnevnt av Sarpsborg idrettsråd
  • Medlem oppnevnt av Sarpsborg ungdomsråd

Ved vurdering av kandidater til kulturstipend, er ikke Sarpsborg Idrettsråd med i juryen.

Virksomhetsleder kultur er sekretær for juryen.

Prisene deles ut på Sarpsborggallaen i januar hvert år.

Sarpsborg kommunes kulturpris

Kulturprisen deles ut hvert år til personer og organisasjoner som har gjort en fremragende innsats for kulturarbeidet i Sarpsborg kommune. Formålet med kulturprisen er å hedre en enkeltperson, en gruppe eller en organisasjon som har utmerket seg med en betydelig innsats i byens kulturliv.

Kulturprisen skal hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, gi bedre vilkår og tjene som inspirasjon for personer eller organisasjoner som arbeider innen kulturlivet i kommunen.

Vinneren får et pengebeløp på kr 10.000,- , en kunstgjenstand og et diplom med tekst og begrunnelse for tildelingen.

Her finner du statutter for tildeling av kulturprisen - PDF

Forslag på kandidat til kommunens kulturpris - skjema 

NB! Innmeldingsfrist er 1. desember.

Kulturstipend

Stipendet skal deles ut til unge i alderen 18-25 år innen områdene sang- og musikk, bildende kunst, kunsthåndverk, dans, litteratur, teater, foto og film. Formålet med stipendet er å hjelpe og inspirere unge kunstnere.

Stipendet er et pengebeløp på kr. 20.000,- og et diplom. Pengen kan benyttes til: utdanning, reise, utstilling, konsert, utgivelse, etablering av arbeidssted, produksjonsmuligheter mm.

Det er mulig å søke selv, eller fremme forslag til kandidater.

Her finner du retningslinjer for tildeling av kulturstipend - PDF

Forslag på kandidat til kommunens kulturstipend - skjema

NB! Innmeldingsfrist er 1. desember.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen er en utmerkelse for betydelig innsats for samfunnslivet i kommunen. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for de som ved sitt engasjement og innsats har skapt verdier for fellesskapet eller gjør en unik innsats for frivillige lag og foreninger.

Prisen deles ut til enkeltpersoner eller en gruppe av personer/ lag/forening i Sarpsborg. 

Prisen består av et pengebeløp på kr 10.000,- og et diplom.

Her finner du statutter for tildeling av frivillighetsprisen - PDF

Forslag på kandidat til kommunens frivilighetspris - skjema

NB! Innmeldingsfrist er 1. desember.

Utmerkelse til mesterskapsvinnere 

En gavepremie tildeles enkelt- og lagvinnere bosatt / hjemmehørende i Sarpsborg, som er gullmedaljevinnere innen NM, eller medaljevinnere innen nordiske mesterskap, EM, VM, Olympiske leker og Paralympics. Andre, spesielle tilfeller kan vurderes. Utmerkelsen kan tildeles for alle disipliner der det konkurreres i offisielle mesterskap, ikke bare innen idrett.

Tildeling kan gis til vinnere i junior- og seniorklasse i A-mesterskap.. Minstealder for tildeling er som hovedregel 16 år. Det er ingen øvre aldersgrense, men for deltakere av «veteranklasse» tildeles utmerkelsen kun til vinnere av internasjonale veteranmesterskap.

Her finner du retningslinjer for utmerkelse til mesterskapsvinnere - PDF

Innmelding av mesterskapvinnere - skjema

NB! Innmeldingsfrist er 1. desember.