Nytt bibliotek

Nytt bibliotek, skisser

Vi bygger nytt bibliotek

Det nye biblioteket bygges ved siden av det eksiserende bygget og skal bli et lokalt kraftsenter, en verdifull ressurs for lokalsamfunnet, og et sterkt og naturlig samlingspunkt. Det er bare å glede seg!

Nytt bibliotek