Nytt bibliotek

Nytt bibliotek, skisser

Nytt bibliotek

Det nye biblioteket skal bygges ved siden av det eksiserende bygget og skal bli et lokalt kraftsenter, en verdifull ressurs for lokalsamfunnet, og et sterkt og naturlig samlingspunkt.

Det er bare å glede seg!

Tidslinje

2023

 • November: Åpning bibliotek/drift. 

2022

 • Januar-mars: Offentlig ettersyn detaljreguleringsplan.
 • Januar-februar: Avslutning utviklingsfase, ferdigstillelse prosjekt.
 • April-mai: Godkjenning forprosjekt/vedtak reguleringsplan.
 • August: Oppstart bygging.

2021

 • Januar-februar: Vurdering av kvalitet først, og deretter sammen med pris. Kvalitet vurderes anonymt i denne fasen.
 • Mars: Forhandlinger med tilbyderne for å forbedre og gjøre tilbudene sammenligningsbare.
 • April: Endelig evaluering etter forhandlinger basert på endelig tilbud.
 • Mai: Forventet kåring av vinner. Kontrakt, oppstart utviklingsfase og planforslag.
 • Juni: Førstegangsbehandling planforslag.

2020

 • Januar: Dialogkonferanse.
 • Mars: Utlysning/prekvalifisering.
 • Juni: Entreprenørgrupper valgt.
 • Juli-november: Tilbudsfasen.

2019

 • Januar-mars: Innbyggerdialog og oppstart regulering.
 • Juli-september: Rom- og funksjonsprogram/prosessveileder.

Nytt bibliotek