Hopp til hovedinnholdet

Nyhetsarkiv om korona

>Koronatiltakene fortsetter

Innhold

Koronatiltakene fortsetter

04.03.2021 av Pål Nilsen

Dagens koronatiltak fortsetter i tre uker til. Den eneste endringen er at det blir lovlig for alle å drive organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett utendørs. Det ble klart etter at formannskapet i dag vedtok ny forskrift.

 Selv om smittetallene har gått ned etter toppen i januar, er det en ustabil smittesituasjon i Sarpsborg. Det viser de daglige smittetallene som varierer veldig mye.

-Vi ser at de aller fleste smittetilfellene i Sarpsborg nå skyldes det muterte engelske viruset. Viruset sprer seg lettere enn variantene vi hadde tidligere. Der flere personer møtes er risikoen stor for at flere blir smittet når en person har viruset. Vi må være forberedt på at vi også i tiden framover vil få enkeltutbrudd med mange smittede, sier kommuneoverlege og virksomhetsleder helse, Karianne Jenseg Bergman.

Ny forskrift vedtatt

Torsdag formiddag vedtok formannskapet en ny forskrift. Denne gjelder fra i morgen og fram til og med 25. mars, hvis ikke smittesituasjonen skulle endre seg dramatisk i mellomtiden. Dermed videreføres koronatiltakene slik de har vært de siste ukene – dog med ett unntak. Helt siden 4. desember har voksne i Sarpsborg ikke fått lov til å drive organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett. Nå åpnes det opp for slike aktiviteter utendørs, mens det fortsatt vil være forbudt innendørs for de som er 20 år og eldre.

Kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman, understreker at de som gjenopptar utendørs aktivitet fortsatt må utvise forsiktighet og ta hensyn til de vanlige smittevernreglene. Les mer om dette i denne nyheten.

Dette er tiltakene

På denne siden får du alltid en oversikt over de tiltakene som gjelder i Sarpsborg akkurat nå

Dette er tiltakene som gjelder fra og med fredag 5. mars og til og med torsdag 25. mars:

Private arrangementer, sosiale sammenkomster og besøk

Det er forbudt å ha flere enn fem gjester, i tillegg til egen husstand, hjemme, i hagen, på hytta eller i leide lokaler.

 • Unntak for barn og unge som kan være sammen med andre fra sin faste gruppe/kohort på skolen eller i barnehagen
 • Den private arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan overholdes
 • Den private arrangøren skal ha oversikt over alle som er til stede, med dato, tidspunkt, navn og telefonnummer, for å kunne bistå ved en eventuell senere smitteoppsporing
 • Det skal alltid være minst én meters avstand til andre
  • Unntak:
   • Personer i samme husstand eller faste gruppe/kohort trenger ikke å holde én meters avstand
  • Presiseringer:
   • Barn som inngår i flere husstander, regnes som del av husstanden begge steder
   • Ungdom og studenter som bor på hybel, men er folkeregistrert hjemme, kan også regnes som del av husstanden

Merk at ordinære restaurantbesøk ikke omfattes av dette, siden de følger særskilte regler.

Offentlige arrangementer innendørs og utendørs

 • Det er forbudt å arrangere og delta på offentlige arrangementer innendørs
  • Unntak:
   • Begravelser og bisettelser kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede totalt
   • Vielser, dåp og lignende ritualer kan avholdes så lenge det ikke er flere enn 10 personer tilstede totalt
   • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer med profesjonelle deltakere kan avholdes uten publikum. Nødvendig personell for å avholde disse skal holdes på et minimum, og hvert arrangement skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
   • Digitale arrangementer kan avholdes uten publikum og med maksimalt 10 personer, inkludert nødvendig teknisk produksjonspersonell
   • Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører, kan avholdes med maksimalt 10 deltakere, i tillegg til personer som er strengt nødvendig for å gjennomføre arrangementet. Arrangøren må gjøre nødvendig risikovurdering, og arrangementet skal varsles kommunen. Kommunen kan avlegge tilsyn under arrangementet.
  • Presiseringer:
   • Alle som er til stede skal holde minst én meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder
   • Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én meter avstand i alle retninger til personer i annen husstand
   • Ved sang og lignende skal det være to meters avstand målt fra skulder til skulder
 • Offentlige arrangementer utendørs kan arrangeres så lenge det ikke er flere enn 50 personer tilstede samtidig

Munnbind på offentlige plasser

Munnbind skal brukes på offentlig sted, utendørs og innendørs, der det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer

 • Unntak:
  • Ved korte passeringer
  • Ved trening utendørs
  • For personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
   • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen
 • Presiseringer:
  • Påbudet gjelder også ansatte på steder der det ikke kan holdes avstand på én meter, hvis ikke andre, egnede smitteverntiltak er iverkstatt
  • Påbudet gjelder blant annet butikker, kjøpesentre, serveringssteder, tros- og livssynshus og lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter

Munnbind på kollektivreiser

Når det ikke er mulig å holde én meters avstand til medreisende er det påbudt å bruke munnbind for reisende på kollektivtransport som buss, tog og ferje

 • Påbudet gjelder også på innendørs stasjonsområder
  • Sarpsborg busstasjon anses som et utendørs stasjonsområde og er derfor unntatt

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for skoleskyss i grunnskole
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Munnbind på reise med drosje

Det er påbudt med munnbind for alle passasjerer i drosje. Munnbindet skal tas på før passasjerene setter seg inn i drosjen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjerene har gått ut av drosjen.

Drosjesjåfører skal bruke munnbind når det er passasjer i drosjen.

Unntak:

 • for barn under ungdomsskolealder
 • for personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  • Politiet kan stille krav om dokumentasjon fra lege, men dette behøver du ikke å vise fram under reisen

Fritidsaktiviteter og breddeidrett

Dette gjelder for barn og unge under 20 år:

 • Det er lov å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett som normalt både innendørs og utendørs
 • Det er unntak fra regelen om én meters avstand når dette er nødvendig for å utøve aktiviteten, men alle skal holde en meters avstand når det er mulig
 • Det anbefales at det ikke er flere enn 20 personer i en og samme gruppe

Dette gjelder for voksne, fra 20 år og oppover:

 • Det er forbudt å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett innendørs
 • Det er lov å gjennomføre organiserte fritidsaktiviteter og breddeidrett utendørs
  • Det er påbudt å holde god avstand, minst én meter.
  • Det anbefales at det ikke er flere enn 20 personer i en og samme gruppe
  • Det forutsettes at smittevernveilederen til idrettsforbundet, særforbundene og andre aktuelle organisasjoner/foreninger følges

Organiserte fritidsaktiviteter kjennetegnes ved at de ofte er i regi av en idrettsklubb eller forening. Husk at kamper, stevner, turneringer og lignende defineres som arrangementer. Innendørs arrangementer er forbudt i Sarpsborg, med noen unntak (se under arrangementer).

Treningskamper innenfor samme idrettslag uten publikum til stede, regnes ikke som et arrangement.

Individuell trening er tillatt på treningssenter så lenge det er to meters avstand til andre. Sal- og gruppetrening med tre eller flere personer er forbudt. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal være bemanning til stede som sørger for at kravet etterkommes.

Les gode råd for organiserte fritidsaktiviteter fra FHI, men husk at det er lokale begrensninger.

Steder for kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt.

Dette gjelder blant annet (listen er ikke komplett):

 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder
 • Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, vitensenter, lekeland og tilsvarende steder for underholdnings- og fritidsaktiviteter
 • Svømmehaller/badeland og hotellbasseng

Unntak:

 • Biblioteker holder åpent, men da uten arrangementer og "meråpent tilbud" 
 • Museer og gallerier og andre steder der det selges kunst kan holde åpent
 • Toppidrettsaktiviteter kan gjennomføres siden de har egne, strenge smittevernbestemmelser
 • Svømmebasseng kan holdes åpent for organisert trening og organisert svømmeundervisning for barn og unge til og med 19 år og for individuell rehabiliteringstrening

Kommunale tjenester og bygg

Disse kommunale byggene og tjenestene er berørt:

 • Sykehjem og bofellesskap har restriksjoner på besøk 
 • Sarpsborg scene holder stengt
 • Kommunens utleielokaler, gymsaler og innendørs idrettsanlegg er stengt, unntatt for toppidretten og for barn og unge under 20 år
 • Servicetorget er stengt for oppmøte, men kan nås på telefon 69 10 80 00 eller du kan benytte selvbetjeningsløsningene.

Butikker og kjøpesentre

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder kan holde åpent, men skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at alle kan holde minst én meters avstand til andre.

Hvor mange kunder som kan være i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen. Det skal opplyses om maksimalt antall kunder ved inngangen

 • For kjøpesentre skal beregningen gjelde både kjøpesenteret som helhet og for den enkelte butikk

Serverings- og skjenkesteder

Restauranter og utesteder kan ha åpent så lenge de følger de nasjonale smitteverntiltakene. Dette innebærer blant annet at alkohol kun kan serveres til gjester som får servert mat. Det er ikke tillatt å bestille en matrett og fortsette å drikke alkohol hele kvelden etter at maten er fortært. Det er ikke avgjørende at stedet har eget kjøkken, men det er ikke nok å servere kioskvarer, bagetter og lignende. 

Det er ikke tillatt å skjenke alkohol etter klokka 22.00.

Serveringssteder kan ha servering for private sammenkomster med inntil 10 personer.

Hjemmekontor

Arbeidsgivere i Sarpsborg kommune skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Hvis du bor i Sarpsborg og jobber i en annen kommune må du følge reglene som gjelder for kommunen du jobber i så lenge du er på jobb.

For øvrig gjelder nasjonale retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

Barnehager og skoler

Barnehager, grunnskoler og videregående skoler i Sarpsborg fortsetter på gult

Les mer om hva dette innebære her.

Karantene og smittesporing

Innbyggere og besøkende i Sarpsborg skal etterleve gjeldende regler for karantener, og bidra til smittesporing.