>Innbyggerforslag

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innbyggerforslag

Publisert: 02.01.2024

Innbyggerne har mulighet til å foreslå saker til politisk behandling i kommunen dersom minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen støtter forslaget.

  1. Gå inn på nettsiden https://minsak.no/
  2. Her kan du foreslår saker som du mener at vil gjøre din kommune bedre.
  3. Deretter må du samle underskrifter. Dette gjøres elektronisk på nettsiden.
  4. Når du har samlet 300 underskrifter, kan du sende saken til din kommune via nettsiden
Hvem kan foreslå?

Du må bo i Sarpsborg for å foreslå eller skrive under på en sak til politisk behandling her i kommunen. Ungdom under 18 år kan foreslå saker.

Hva kan du fremme saker om?

Du kan fremme saker som gjelder kommunens virksomhet. I praksis betyr dette oppgaver som kommunen er engasjert i, både lovpålagte og frivillige oppgaver.

Når må saken behandles?

Kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke dersom forslaget henvises til behandling i forbindelse med pågående plansak etter plan- og bygningsloven. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.

I samme valgperiode kan det ikke fremmes forslag dersom dette har

  1. samme innhold som et tidligere forslag fremmet etter denne bestemmelse, eller
  2. samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret eller fylkestinget i løpet av valgperioden.

Les mer om hvordan du foreslår saker til politisk behandling her.

Minsak.no er utviklet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Målet er at du lettere skal kunne foreslå saker for din kommune eller fylkeskommune. Dette er en rett du har, som er lovfestet i kommuneloven.