Politiske utvalg 2023-2027

På denne siden finner du møtekalender, saksdokumenter og protokoll fra politiske utvalg i perioden 2023-2027.

Politiske vedtak står i protokollen etter møtene er gjennomført.  

Møteplaner:
Utvalgssekretærer
Kontrollutvalget

Informasjon om kontrollutvalget

Kalender for politiske møter