>Post til og fra kommunen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Post til og fra kommunen

Publisert: 09.10.2023

Postlisten gir oversikt over inn- og utgående dokumenter, samt interne notater i Sarpsborg kommune. Dokumentene er normalt tilgjengelig to virkedager etter at de er journalført

Søk i postlisten her (ny fra oktober 2023)

Søk i gammel postliste her

Kommunen oppgraderer i høst en rekke saksbehandlingssystemer og vi vil i en periode ha to postlister. En med ny post og en med eldre post.

Søk innsyn plan- og byggesaker her

MERK: Venter du på svar på en byggesak, eller har du sendt oss et innsynskrav? Vi har hatt utfordringer med nytt saksbehandlingssystem, og forsinkelser som følge av dette.

Tips og informasjon om søk i postjournalen:
  • Det anbefales høyst en måneds intervall i datosøk.
  • Tekstsøk søker kun i informasjon om posten, slik som tittel og avsender. Søket går ikke mot innhold i dokumenter.
  • Det anbefales kun å søke med enkeltord i postjournalen. 
  • Det er ikke mulig å søke i journalposter eldre enn 1. januar 2022.
Offentleglova - en kommunes dokumenter er som hovedregel offentlige:

Offentleglova slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Enhver kan derfor kreve innsyn i disse. Mer informasjon finner du i 
Justisdepartementets veileder.