Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Stortings- og sametingsvalg 2021

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Stortings- og sametingsvalg 2021

03.05.2021

12. og 13. september 2021 er det stortings- og sametingsvalg. Her finner du relevant informasjon fra kommunen. Sarpsborg kommune jobber for at årets valg skal gjennomføres på en trygg og god måte. SIDEN OPPDATERES FRAM MOT VALGET 2021.

Husk at du finner fullstendig informasjon vedrørende valget på valg.no

Sarpsborg kommune oppfordrer velgere til å benytte hele stemmeperioden som starter 10.august. På den måten håper vi å spre velgere over tid, slik at vi unngår trengsel og reduserer risiko for smitte. Du kan også stemme ved andre valglokaler enn det som ligger nærmest deg. Se oversikt over valglokaler i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene nedenfor. Takk for at du bidrar!

Merk at man kun får avgi stemme én gang. Du har ikke mulighet til å komme tilbake til valgokalet for å stemme igjen. 

Har du stemmerett ved årets valg?

Du må være registrert i manntallet for å kunne stemme ved valget. Manntallet er tilgjengelig i servicetorget i Sarpsborg rådhus og på bibliotekene i Tune og Skjeberg. Ettersom servicetorget har stengte dører, ber vi deg ringe dersom du har spørsmål knyttet til manntallet.  
Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, har du stemmerett i kommunen du flyttet fra.

Alle som er registrert i manntallet, vil motta valgkort innen 10. august. Du kan lese mer om manntall her 
https://www.valg.no/for-velgere/stortingsvalget-2021/stemmerett-og-manntall/

Dersom du oppdager feil i manntallet, kontakt servicetorget på telefon 69 10 80 00 eller send en e-post til postmottak@sarpsborg.com

Du har stemmerett dersom du:

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen 31.desember 2021
 • ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
 • er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. 

Søknadsskjema finner du her:
https://www.sarpsborg.com/skjemaer/manntall---soknad-om-innforing-fra-person-bosatt-i-utlandet/

Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune. Du finner mer informasjon om dette på valg.no

Les mer om stemmerett her:
https://www.valg.no/old/valg-i-norge/deg-og-valget/stemmerett/stemmerett/

Valgkort

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.  Alle stemmeberettigede skal ha mottatt valgkort innen 10. august 2021. Valgkortet inneholder informasjon om deg og om det kommende valget. Å motta valgkortet er en bekreftelse i seg selv på du at du har stemmerett og at du er innført i manntallet i den kommunen der du er folkeregistrert.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det gjør stemmegivningen enklere. Du må uansett ha med legitimasjon med bilde (for eksempel pass, førerkort eller bankkort). 

Les mer på valg.no

Forhåndsstemming 10. august - 10. september

I Sarpsborg kan du forhåndsstemme i perioden 10. august - 10. september. 

Følgende lokaler benyttes som stemmelokale i hele forhåndsstemmeperioden: 

 • Tune områdebibliotek
 • Skjeberg områdebibliotek
 • Servicetorget i Sarpsborg rådhus

Forhåndsstemmer kan avgis innenfor følgende åpningstider:

Tune og Skjeberg områdebibliotek:

 • Mandag og onsdag: kl. 13.00-19.00
 • Tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10.00-15.00

Fra 1. september er åpningstiden tirsdag, torsdag, fredag: kl. 10.00-16.00

Servicetorget

 • Mandag til fredag kl. 08.30 – 15.00.

Fra 1. september er åpningstiden mandag til fredag kl. 08.30 – 15.30.

 

Storbyen kjøpesenter benyttes som stemmelokale i perioden -10.september.

 • Torsdag 2.september – lørdag 4.september kl. 10-18
 • Mandag 6.september – onsdag 8.september kl. 10-18
 • Torsdag 9.september – fredag 10.september kl. 10-20.

 

Det gjennomføres forhåndsstemming ved følgende helse- og omsorgsinstitusjoner og videregående skoler:
(tidspunkt kommer)

 • Sykehuset Østfold, Kalnes
 • Helsehuset Sarpsborg
 • Borgen sykehjem
 • Haugvoll sykehjem og bofellesskap
 • Tingvoll sykehjem
 • Kruseløkka sykehjem
 • Kurland sykehjem og bofellesskap
 • Eplehagen bofellesskap
 • Valaskjold sykehjem og bofellesskap
 • Karl Johans gate bofellesskap
 • Tranesgate bofellesskap for eldre og funksjonshemmede
 • Tuneveien bofellesskap
 • St. Olav videregående skole
 • Borg videregående skole
 • Kalnes videregående skole
 • Greåker videregående skole
 • Sarpsborg fengsel
 • Ravneberget fengsel
 • Quality Hotel Grålum (karantenehotell)

 

Stemmeseddelen - hvordan stemme/gjøre rettelser?

Stemmeseddelen til stortingsvalget er oransje. Antall kandidater på stemmeseddelen vil variere mellom fylker, da partiene og listene som stiller til valg minimum må fylle på like mange kandidater som representanter som skal velges fra fylket. I motsetning til de to overnevnte valgene, er det ikke mulig for partiene å gi noen av sine kandidater stemmetillegg.

Du kan også gjøre endringer på stortingsstemmeseddelen.
Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater. Altså, hvis du mener at kandidat nr. 7 bør være kandidat nr. 2, kan du endre dette på din stemmeseddel.
Videre kan du stryke kandidater, dersom det er enkelte kandidater du er uenig i at står på listen.
Det er ikke anledning til å gi personstemmer eller slengerstemmer.

Kan jeg stemme hjemme?

Dersom du ikke er i stand til å møte i valglokalet på valgdagen grunnet sykdom eller uførhet kan du søke om å få avgi stemme hjemme. Søknadsskjema finner du ved å klikke her.  (OBS: Søknadsskjema aktiveres ikke før i september)

Søknader behandles fortløpende. 

Frist for å søke er fredag 10. september klokken 10.00.

Valglokaler og åpningstider 

Alle valglokalene har den samme åpningstiden på valgdagene:

 • søndag 12. september kl. 12.00 – 18.00
 • mandag 13. september kl. 10.00 – 21.00

Sarpsborg kommune har elektronisk manntall, slik at du kan stemme ved hvilket valglokale du vil så lenge du er manntallsført/folkeregistrert i Sarpsborg kommune per 30. juni. Du kan avgi stemme her: 

 • Sarpsborg rådhus, servicetorget
 • Kurland skole, gymsalen
 • Alvimhaugen skole, biblioteket
 • Sandbakkenhallen - hall D
 • Skjeberg administrasjonsbygg, møterom Oscar Torp
 • Hafslund barneskole, gymsalen
 • Hornnes skole, gymsalen
 • Ullerøy skole, klasserom (ny bygning)
 • Tindlundhallen
 • Grålumhallen
 • Lande bosenter
 • Hafslundsøy skole, gymsalen
 • Jelsnes skole, gymsalen
 • Bygdehallen i Varteig
 • Adresseløse stemmer i servicetorget i rådhuset i sentrum

 

Disse partiene stiller til valg i Østfold valgdistrikt
 • Alliansen – Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen Nei til bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet de kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre 

Valgstyret i Viken fylkeskommune godkjente 26. mai 20 lister i Akershus, 19 i Buskerud og 19 i Østfold.
Her kan du se valglistene for ØSTFOLD VALGDISTRIKT (Pdf)

Sametingsvalget

I år er det også sametingsvalg. Dersom du er innført i sametingets valgmanntall vil du bli tilskrevet og du kan stemme ved dette valget. 

Sametingets manntall legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder:

 • Sarpsborg rådhus, servicetorget
 • Tune områdebibliotek
 • Skjeberg områdebibliotek

I perioden 1. juli til 10. september kan du stemme på samme steder som ved stortingsvalget (se liste i boksen "Forhåndsstemming 10. august - 10. september").
OBS: På valgdagene 12. og 13. september kan du kun stemme på Sarpsborg rådhus.

Her finner du informasjon om hvordan, hvor og når du kan stemme ved sametingsvalget: www.sametinget.no/politikk/valg/

Valgansvarlig Sarpsborg kommune

Ved behov for ytterligere informasjon om gjennomføring av valget i Sarpsborg, kontakt:

Ida Odsæter

mobil: 951 44 958

Velgere i karantene og med isolasjonsplikt

Sarpsborg kommune planlegger valggjennomføringen i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer og anbefalinger, slik at valghandlingen skal være trygg for alle velgere. Alle som ønsker det skal få avgitt sin stemme, og Sarpsborg kommune har i år egne ordninger for velgere som havner i karantene eller i isolasjon.

Har du havnet i karantene som følge av Covid-19?
Velgere som er i karantene som følge av Covid-19, kan ikke stemme i et ordinært valglokale. Å være i karantene er likevel ikke rettslig til hinder for å gå ut og stemme. Samtidig må personer i karantene holde avstand til andre, noe som kan være vanskelig i et valglokale der mange andre skal stemme samtidig. Velgere i karantene kan heller ikke ta offentlig transport.

Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av karantene? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10.august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom karantenetiden varer utover valgdagen 13. september kan du få avgi stemme utenfor et ordinært valglokale i egen bil. Våre valgmedarbeidere vil ikle seg smittevernutstyr når de tar imot stemmen din. Kontakt valgadministrasjonen (telefon/e-post kommer senere) for å avtale tid og sted for slik stemmegivning.

Du skal ikke benytte kollektivtransport til et valglokale. Dersom du ikke kan komme deg til et valglokale, kan du søke om hjemmestemming. Fristen for å søke er satt til mandag 13.september kl. 10.00. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1.september.

Er du satt i isolasjon som følge av Covid 19?
Dersom du har fått påvist Covid-19 og er satt i isolasjon skal du ikke oppsøke et valglokale. Kan du vente med å avgi stemme til du er ute av isolasjon? Du kan i så fall stemme på de faste forhåndsstemmestedene i perioden 10.august til 10. september, eller i et ordinært valglokale søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom isolasjonstiden varer utover valgdagen 13. september kan du avgi stemme der du er (såkalt hjemmestemming). Du kan søke om hjemmestemming helt frem til mandag 13. september 2021 kl. 10.00.
Retten til å stemme hjemme i dagene 11.-13. september gjelder kun velgere med isolasjonsplikt som følge av covid-19-smitte. Søknadsskjema er tilgjengelig fra 1. september.
Våre valgmedarbeidere vil være kledt i smittevernutstyr når de kommer hjem til deg.