>45 eneboligtomter i nytt boligområde på Maugesten

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

45 eneboligtomter i nytt boligområde på Maugesten

Publisert: 20.06.2022

Torsdag vedtok bystyret områdeplan for nytt boligområde på Maugesten. Området blir en utvidelse av det eksisterende boligområdet.

Planen legger til rette for en variert utbygging med blanding av frittliggende småhusbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse og boligbebyggelse.

Det legges til rette for totalt 210 boliger. Dette inkluderer 45 nye eneboligtomter, og disse er det ikke behov for å detaljregulere ytterligere. I tillegg blir det fire felt til konsentrert småhusbebyggelse (typisk rekkehus) og tre felt til boligbebyggelse . På disse feltene vil boligtypene bli bestemt i detaljreguleringsplanen.

Gang- sykkelvei og lekeplasser

 

Det vil komme en ny adkomst fra Maugestenveien som vil ta den største andelen av trafikkøkningen fra boligområdet. I tillegg etableres det gang- og sykkelvei fra den søndre delen av området videre til gang- og sykkelveg langs Vannverksveien. Planen setter også krav om fem store lekeplasser jevnt fordelt innenfor planområdet.

Tilrettelegger for friluftsliv

I enden av Herresalveien/Maugestenheia skal det etableres en parkeringsplass og en turvei som gir bedre adkomst til de mange stiene i området. Gjennom planen så sikres grønne områder og turvei på tvers av planområdet og mellom alle byggefeltene slik at det sikres god tilgang til marka og omkringliggende friområder både for beboere og for allmennheten.