>Nyheter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nyheter

 • Bekymret for røde tall

  - Jeg ser med stor bekymring på den økonomiske situasjonen, sier kommunedirektør Turid Stubø-Johnsen. Kommuneområdenes utgifter har vært mer enn 190 millioner høyere enn budsjettert i årets fire første måneder. I tillegg kommer koronarelaterte utgifter på 120 millioner, som det er usikkert om staten vil kompensere kommunen for.

 • Hjemmetjenester på hytta?

  Hvis du planlegger å reise til din fritidsbolig og er i behov av hjemmetjenester, er det viktig at du tar kontakt med kommunens hjemmetjeneste i god tid før ankomst.

 • Har du barn? Få med deg Oppvekstkonferansen!

  Har du barn i barnehage eller skole i Sarpsborg? Da må du få med deg denne kvelden!

 • Vedlikehold på Trøskenbrua fra 15. august

  Arbeidene på Østre Trøsken bru vil starte opp fra 15. august i år. Anleggsperioden vil vare i ca. ett år.

 • Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

  Frivillige lag og organisasjoner oppfordres til å søke tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet.

 • Over fire tonn avfall ble samlet i årets våraksjon

  Sarpingene har ryddet mye under årets våraksjon. Elevene ved Borg videregående skole plukket over to tonn på to dager. De er også vinneren av årets våraksjon.

 • Kontrakten er signert!

  Nå er kontrakten signert, og byggearbeidene med det nye biblioteket kan sette i gang i august.

 • Sarpsborg kommune søker ny direktør organisasjon

  Til å lede Sarpsborg kommunes offensive og sentrale kommuneområde innenfor organisasjon og økonomi søker vi nå etter direktør organisasjon. Søknadsfrist 13. juni.

 • Ledige barnehageplasser fra høsten

  Her ser du hvilke barnehager som kan ha ledig kapasitet:

 • Se bystyremøtet i opptak

  Følg politiske møter og andre møter direkte via Sarpsborg kommunes nett-TV.

 • Hundskinnveien stenges i perioder

  Hundskinnveien mellom Biltema og Vogts vei, vil stenges periodevis fra 18. mai til 31. mai.

 • Jelsnes barneskole er 140 år – gratulerer!

  Jelsnes barneskole har holdt stand siden 1882. Nå skal 140-årsjubileet feires - og skolen skal gå først i årets 17. mai-tog i Sarpsborg.

 • Bibliotekkunsten er klar!

  Det er Lin Wang sitt verk Vannkraft som er valgt til det nye biblioteket. Kunstinstallasjonen kan assosieres med et fossefall i hengende keramiske former. Koboltblått pigment fra flere land rundt om i verden skal hentes inn og påføres de 3200 kolber for hånd.

 • Etterlyser eier av hensatt båt på Hafslundsøy

  En båt er satt i opplag eller hensatt på kommunens grunn på Hafslundsøy. Er denne båten din, eller kjenner du til hvem som eier den?

 • Frykter koronaregninga

  Regjeringen har lagt fram kommuneproposisjonen for 2023. – Hvis ikke vi får dekket inn koronautgiftene våre i 2022, vil vi måtte kutte kraftig, sier Turid Stubø Johnsen, kommunedirektør.

 • Nå kan de som er 65 år eller eldre få gratis penumokokkvaksine

  Dette er en vaksine som kan tas hvert 10 år og beskytter mot en bakterie som blant annet kan gi lungebetennelse eller alvorligere sykdomsforløp, slik som blodforgiftning eller hjernehinnebetennelse

 • Fant historiske dokumenter om etableringen av Sarpsborg

  - Dette er rett og slett en skatt, sier historiker Trond Svandal etter at 182 år gamle dokumenter knyttet til arbeidet med å etablere Sarpsborg by, nå har dukket opp.

 • Skal mekle om arealplanen

  Vi reviderer arealplanen og kystsoneplanen. Statsforvalteren i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune, Mattilsynet og Bane NOR har fremmet innsigelse på til sammen 19 punkter til de to planene. 10 av innsigelsene er ikke løst. Den 15. juni skal kommunen møte hos Statsforvalteren for å finne en løsning på disse.

 • Datainnbrudd hos en av kommunens leverandører

  Norkart, som leverer IT-systemer for kart- og eiendomsinformasjon blant annet til Sarpsborg kommune, er utsatt for datainnbrudd. Ingen av kommunens systemer er berørt av innbruddet, men innbyggere bes om å være på vakt.

 • Stor fare for gress-, lyng- og skogbrann

  Det er for tiden meget stor fare for gress-, lyng- og skogbrann i Sarpsborg kommune. Nå ber brannvesenet innbyggerne om å være forsiktige ved bruk av ild.

 • Bli kvitt båtvraket ditt helt gratis!

  Eier du et gammelt vrak av en båt, som du ikke vet hvor du skal gjøre av? Nå kan du bli kvitt den helt gratis!

 • Internt rektorbytte på to Sarpsborg-skoler

  To rektorer bytter arbeidsplass i Sarpsborg-skolen fra 1. august 2022. Dette gjelder rektorene ved henholdsvis Hafslund og Navestad barneskoler, og Hafslund ungdomsskole.

 • Slik blir 17. mai i Sarpsborg

  Det blir barnetog, russetog og veteranbilkortesje. Det blir tivoli, korpsmusikk, konserter og taler. Det store samlinger med mange mennesker, og feiring akkurat slik som det var før pandemien.

 • Arbeider i skredutsatte områder på Alvim

  Mandag ble kommunen varslet om at det foregikk graving og flytting av masser på to eiendommer på Alvim. I dette området er det usikre grunnforhold. Arbeidene ble stanset umiddelbart, og sikringstiltak er satt i gang.

 • Brann ved Varteig barne- og ungdomsskole

  Onsdag formiddag brant det i et leskur rett ved siden av Varteig barne- og ungdomsskole. Brannen er nå slukket, og alle elever og ansatte er i god behold.

 • Fordeling av treningstid i kommunale anlegg

  Treningstid for sesongen 2022/2023 er fordelt.

 • Nå kan de som er 80 år eller eldre få fjerde dose med koronavaksine

  Folkehelseinstituttet åpner for at personer 80 år eller eldre som har fått tre doser, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dette gjelder ikke de som har hatt korona etter tredjedosen.

 • Sykkelsommer i Sarpsborg

 • Nye koronalettelser

  Hold deg hjemme om du er syk, men du trenger ikke lenger teste deg og være hjemme i fire dager om du har korona.

 • Våraksjon - tid for å rydde i nærmiljøet

  25. - 29. april oppfordrer vi skoler, barnehager og foreninger til å bli med på årets våraksjon! Sammen rydder vi nærområdet, langs vei, vann eller strand.

 • Bålforbud 15. april - 15. september

  Sarpsborg kommune minner alle om det generelle bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.

 • Byggearbeid i rådhuset - servicetorget flytter midlertidig til biblioteket

  Innbyggerne skal ikke rammes av byggearbeidene i rådhuset. Derfor tar avdelingsleder Henriette Grøtvedt Brostrøm med seg de ansatte på servicetorget og etablerer et midlertidig servicetorg i byens hovedbibliotek.

 • Sortering av matavfall fra 2023

  Etter 2023 kan ikke matavfall og restavfall leveres sammen. I Sarpsborg vil abonnentene derfor få en egen beholder til matavfall.

 • Starter samtalegrupper for pårørende til de som har demens

 • Flytter utlevering av hurtigtester til testsenteret

  Færre innlagte med korona, færre med symptomer og færre som skal testes gjør at vi fra 1. april reduserer åpningstidene og flytter utlevering av hurtigtester til testsenteret ved Sirkustomta.

 • Strømstøtte til frivillige lag og foreninger

  Sarpsborg kommune har fått 2.971.235 kroner som skal deles ut til strømstøtte til lag og foreninger. Utvidet søknadsfrist er 16. april.

 • Ber Sarpsborg bosette 204 flyktninger

  IMDi har nå anmodet Sarpsborg kommune om å tilby varig bosetting for 204 ukrainske flyktninger. Disse kommer i tillegg til de 102 akuttplassene på Tuneheimen.

 • Få tilskudd til sommervikarer

  Kan du som arbeidsgiver tilby sommerjobb til unge arbeidsledige? Da kan du nå få tilskudd fra NAV.

 • Forbereder å ta imot ukrainere

  Sarpsborg kommune forbereder seg på å ta imot mange ukrainske flyktninger. -Vi samarbeider med sentrale myndigheter som har det overordnede ansvaret for de ukrainske flyktningene, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje.

 • Starter gravidtreff ved familiesenteret

  Er du gravid og ikke er i jobb på dagtid? Da har vi et nytt tilbud til deg. Annenhver uke blir det nå gravidtreff ved familiesenteret i sentrum.

 • Bukkenes-vedtak var lovlig

  Statsforvalteren har fastslått at vedtaket om Bukkenes ikke var ulovlig.

 • Om Ukraina-krisen

  Sarpsborg kommune har ikke iverksatt noen konkrete tiltak i forbindelse med Ukraina-krisen, men er godt forberedt på å ta imot flyktninger hvis kommunen blir anmodet om det.

 • Ny søknadsportal for deg som skal søke tilskudd

  Nå har Sarpsborg kommune lansert ny søknadsportal for deg som skal søke tilskudd til kultur, idrett og nærmiljøanlegg.

 • Klorsmak på vannet

  Vi har fått flere henvendelser om at det er klorsmak på vannet blant annet på Hafslundsøy og i sentrumsområdet.

 • Nytt prosjekt fra frivilligsentralen - aktive sammen

 • Fortsatt mye smitte

  Koronasmitten i Sarpsborg holder seg på et høyt nivå, mens antallet sykehusinnleggelser går ned.

 • Sarpsborg scene i gult og blått

  Som et tegn på solidaritet har Sarpsborg scene blitt lyssatt i de ukrainske fargene gult og blått.

 • Nå kommer de kommunale gebyrene og eiendomsskatteseddelen

  Kommunale gebyr for mars sendes nå ut. Ettersom vannforbruket ditt for fjoråret avregnes i denne fakturaen kan den være billigere eller dyrere enn de andre fakturaene du får i år. Husk at også eiendomsskatteseddel sendes ut i disse dager.

 • Smittetallene synker

  Forrige uke sank smittetallene i Sarpsborg for første gang siden jul, men dette betyr ikke nødvendigvis at vi har nådd smittetoppen. -Tallene er mer usikre etter at det ikke lenger er krav om testing, sier kommuneoverlege Sapna Iqbal.

 • Planlegger en normal 17. mai-feiring

  Nå er 17. mai-komiteen i full gang med å planlegge årets feiring. Og det blir med barnetog, store samlinger og alt det som hørte nasjonaldagen til før pandemien, men komiteen er også forberedt på endringer dersom det skulle bli nødvendig.

 • Godt årsresultat for 2021

  Sarpsborg kommune fikk et overskudd på 74,3 millioner kroner i 2021, blant annet på grunn av økte skatteinntekter. Kommunens virksomheter brukte 109 millioner kroner mer enn budsjettert.

 • Pandemien over i ny fase

  Etter at regjeringen lørdag morgen fjernet alle koronatiltak, er pandemien over i en ny fase. Kommunens tjenester opprettholdes denne uka, men vil sannsynligvis reduseres fra neste uke, i takt med at behovet blir mindre.

 • Vil vurdere utleie av elsparkesykler

  Sarpsborg kommune gjennomførte i 2021 en tre måneder lang prøveordning for utleie av elsparkesykler i Sarpsborg. I april vil det bli avgjort om kommunen vil åpne for at ulike selskap kan drive utleie av elsparkesykler også i 2022.

 • 50 nye læreplasser!

  Kunne du tenkt deg læreplass i Sarpsborg kommune? Søker du innen 1. mars kan kanskje én av de 50 ledige plassene bli din.

 • Nytt tilbud til yngre personer med demenssykdom

  - Dette er et helt supert tilbud, med varierte og fine dager. Her får vi gjøre alt fra å bake rundstykker til frokost, til å snekre og dra på turer, sier Georg og Tore Willy. De er to av sarpingene som nyter godt av det nye aktivitetstilbudet til de som har fått påvist demenssykdom i yngre alder.

 • Koronatiltakene avsluttes

  Regjeringen har opphevet alle koronatiltak, gjeldende fra 12. februar klokka 10. Men det er fortsatt noen anbefalinger som bør følges.

 • Skal jobbe sammen for å få trygg fritid, trygg debatt og bli trygg på nett

  Ungdomsrådet, politi, kommunen og frivillige organisasjoner går nå sammen for å jobbe mot hat, radikalisering, rasisme og skape trygg by og møteplasser. De har nå startet prosjektet Ung motkraft.

 • Skal drøfte innsigelsene

  Arealplanen og kystsoneplanen skal til ny behandling i bystyret og formannskapet. Denne gangen er det innsigelsene som er tema.

 • Om trening i kommunale haller

  Organiserte idretts- og fritidsaktiviteter kan nå foregå som normalt, både innendørs og utendørs.

 • Prisdryss over kultur, idrett og frivillighet

  Lørdag 29. januar var det prisdryss over Sarpsborgs kultur-, idretts- og frivillighetsliv. I tillegg ble mesterskapsvinnere hedret. Her ser du alle som vant.

 • Nav ønsker råd fra ungdommer

  NAV Sarpsborg skal etablere et ungdomsråd og vil ha kontakt med ungdom mellom 18 og 30 år som er opptatt av utvikling av NAV sine tjenester.

 • Elever på 10. trinn får vinteraktivitetsdag i Kjerringåsen

  Gladmelding til alle elever som går på 10. trinn: Formannskapet har bevilget 130.000 kroner til gratis vinteraktivitetsdag i Kjerringåsen alpinsenter.

 • Vi trenger flere frivillige – hjelp sarpinger ut i aktivitet igjen

  Nå trenger vi din hjelp. Vi har mange som ønsker å være litt sosiale igjen etter en lang periode med mindre aktivitet. Vi søker derfor etter flere frivillige.

 • Helse- og omsorgsministeren imponert over vaksinasjonsarbeidet i Sarpsborg

  Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøkte i dag vaksinasjonssenteret i Sarpsborg i forbindelse med at alle sarpinger over 18 år har fått tilbud om dose 3.

 • Jobber for å hindre uønskede graviditeter

  Helsestasjon for ungdom har fått nye åpningstider. Her kan ungdom komme innom om de trenger noen å prate med, få gratis prevensjon eller ta en klamydiatest.

 • Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

  Sarpsborg kommune skal dele ut over 3 millioner kroner til lokalt næringsliv rammet av smittevernstiltak i desember 2021.

 • Flere kan få bostøtte

  Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter.

 • Anerkjent gatekunstner med gave til helsearbeiderne

  Helsearbeidere i Sarpsborg kommune har fått en helt spesiell julegave i år; Et kunstverk signert en av landets største anonyme gatekunstnere - Pøbel.

 • Innføring av egenandel for kommunal fysioterapi

  Fra 1. januar 2022 innføres egenandel på kommunal fysioterapibehandling i hjemmet, poliklinisk og for deltakelse i gruppetreninger i Sarpsborg kommune.

 • Sarpsborg-bedrifter får likevel statlige koronamidler

  Regjeringen har bevilget 500 millioner som skal gå til bedrifter i serveringsbransjen. Bevilgningen gir Sarpsborg kommune ca 3, 3 millioner kroner som kommunen fordeler til bedriftene.

 • Vedtok nytt budsjett og handlingsplan

  Bystyret har vedtatt nytt budsjett og handlingsplan, med noen endringer i forhold til kommunedirektørens opprinnelige forslag. Vedtaket innebærer blant annet at sykehjemsplasser opprettholdes, og at Varteig barnehage ikke legges ned.

 • Forventer lang ventetid på legevakta

  I jul- og nyttårhelga er det mange som trenger legevakta. Sjekk at du har nok medisiner, og om sykmeldingen din skal forlenges før fastlegen tar ferie!

 • Rebecca Skauge er årets kommuneprofil!

  Leder ved vaksinasjonssenteret i Sarpsborg kommune, Rebecca Skauge, har fått prisen for årets kommuneprofil fra Kommunal Rapport. Hun var nominert som en av åtte i hele landet.

 • Nye og gamle byggesaker tilgjengelig på nett

  Lurer du på hvordan huset ditt så ut opprinnelig? Eller når garasjen ble satt opp? Nye og gamle byggesaker - helt tilbake til 1890 - er nå tilgjengelig på nett.

 • Utfordringer med nytt datasystem

  For å drive mer effektiv saksbehandling, har kommunen investert i et nytt saksbehandlingssystem for byggesak. Dessverre er det store utfordringer med systemet, og det påvirker saksbehandlingstiden for byggesakene.

 • Samarbeider for å styrke mangfoldet

  Sarpsborg kommune samarbeider med flere organisasjoner for å få innspill til hvordan man bedre kan legge til rette for å styrke mangfoldet i samfunnet.

 • - Still de riktige spørsmålene - de som betyr noe

  Det sa Marco Elsafadi da han besøkte Sarpsborg og inkluderings- og integreringskonferansen.

 • Dette vedtok bystyret

  Dette er de viktigste vedtakene som Sarpsborg bystyre fattet på torsdag.

 • Ekstra millioner gir mindre kutt

  Sarpsborg kommune får trolig 22 millioner kroner mer av staten. Det gjør at kommunedirektøren anbefaler mindre kutt enn opprinnelig foreslått.

 • Avfallsendring for bruktbutikker

  Ordningen der loppemarkeder og bruktbutikker har kunnet levere avfall gratis på Gatedalen må endres. Miljødirektoratet mener ordningen er i strid med loven.

 • Starter aktivitetstilbud for yngre personer med demenssykdommer

  Ved Eplehagen bofellesskap starter det nå et nytt dagsenter som vil gi et aktivitetstilbud til personer som har fått demenssykdom før de har fylt 65 år.

 • -Et utfordrende budsjett

  -Det er et utfordrende budsjett for neste år, sier kommunedirektøren i Sarpsborg som i dag la fram sitt forslag til kommunebudsjett. Det er særlig manglende finansiering av barnevernsreformen som gir stor usikkerhet.

 • Her kan kreftpasienter finne roen

  Takket være Lokal Kreftomsorg kan kreftpasienter ved Helsehuset nå se på storskjerm på rommet slik at de kan finne roen eller få tankene over på noe annet.

 • Vil vite hvordan du har det

  8. november går startskuddet for en av Norges største folkehelseundersøkelser. 250 000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt.

 • Guro Elise Berg blir programleder for Østre bydel

  Stillingen ble kalt Sarpsborgs mest spennende jobb da den ble utlyst i sommer. Nå har Guro Elise Berg takket ja til å lede arbeidet med handlingsprogram for Østre bydel.

 • Sarpingene har gitt over 1,9 millioner kroner til årets TV-aksjon

  - Innbyggerne i Sarpsborg har sørget for en god innsamling til en viktig sak. Vi er stolte over hva vi har fått til, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje og leder av kommunekomiteen for årets TV-aksjon, Linda Engsmyr. Resultatet mandag morgen viser at Sarpsborg allerede har samlet inn mer penger enn på flere år.

 • Ungdomsskoleelever bidrar til utviklingen av Sarpsborg sentrum

  En ekstra skatepark. Utekafé. Lekeplasser. Benker der naboer kan møtes. Treningsapparater. Forslagene er mange, og ikke minst gode, når ungdomsskoleelever får bidra til sentrumsutvikling.

 • Foreslår delvis oppgradering av Pellygata

  Prosjektet med å fornye Pellygata ble vedtatt for ett år siden. Kostnadsberegningene som ble lagt til grunn har vist seg å være for lave. Nå anbefaler kommunedirektøren å gjennomføre så mye av prosjektet som mulig innenfor den avsatte bevilgingen på 20 millioner.

 • Ny trasé er bestemt

  Den endelige beslutningen om hvor den nye brua over Sarpefossen skal gå, er tatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at planalternativ Midt-7 er det beste alternativet.

 • Adgangssystem i Gatedalen miljøanlegg

  Nå kan privatpersoner som betaler renovasjonsgebyr til Sarpsborg kommune bruke app eller fysisk kort når du leverer avfall. Da betaler du litt mindre enn utenbys kunder og næringskunder som må betale fullpris.

 • Gratis SFO-plass for mange barn i 1. klasse

  Dersom du har barn i 1. klasse og familiens brutto årsinntekt er under 505.000 kroner, får du gratis SFO-plass skoleåret 2021/2022.

 • Slik tar du hurtigtest hjemme

  Her finner du informasjon om hvordan du tar en hurtigtest hjemme

 • Sarpsborg kommune endrer fakturarutiner for sine leverandører

  Sarpsborg kommune blir mer digitale og gjør i den forbindelse endringer i fakturarutinene. Kommunen tar i bruk «ressursnummer» på våre inngående fakturaer. Endringen blir gjeldende fra og med 1. oktober 2021.

 • Alle må ha vannmåler innen utgangen av 2021

  De fleste hus og hytter i Sarpsborg har nå vannmåler. Likevel er det en del som ennå ikke har satt inn måler. Fristen er innen utgangen av dette året.

 • Kulturskolen for senior

 • Flytter del av gangstien i Glenghølen midlertidig

 • Familiehjelpen trenger flere frivillige

  Som frivillig i Familiehjelpen bidrar du ukentlig til at en familie kan få en bedre hverdag.

 • Sarpsborg kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører

  En viktig del av kampen mot arbeidslivskriminalitet er å hindre at useriøse tjenestetilbydere og leverandører får oppdrag. Sarpsborg kommune og Skatteetaten har nå inngått en avtale som skal forebygge at slike leverandører får avtaler med kommunen.

 • Vinner av "Sammen mot korona" - Bildene har hjulpet meg i en tung tid

  - Jeg elsker å bevege meg i naturen, og å jakte de små detaljene i de fantastiske motivene som finnes der ute. Det gir meg ro og har hjulpet meg i en tung tid med både angst/depresjon og en nylig oppstått kreftdiagnose i disse utfordrende koronatider, sier «Augekvile» - siste vinner av kommunens «Sammen mot korona»-konkurranse. Også søsknene Kylie og Kent vant premie.

 • Anker ikke treningssentersaken

  Søndre Østfold tingrett har kjent kommunens vedtak om forelegg i sak mot Sports-Medisinske Produkter Norge AS, som ugyldig. Kommunedirektøren er etter en helhetsvurdering kommet til at dommen ikke ankes.