>Ja til å utrede Arena Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ja til å utrede Arena Sarpsborg

Publisert: 24.11.2022

Hvilke muligheter ligger i "Arena Sarpsborg"? Det gikk et enstemmig utvalg kultur og oppvekst inn for å utrede videre.

Før behandlingen av underveismelding for langsiktig utvikling av Sparta Amfi i tirsdagens møte, fikk utvalget se og høre mer om det private initiativet til en flerbruksarena i Østre bydel.

Eiendomsutvikler Martin Witnes og arkitekt Jonas Larsen presenterte foreløpige planer og skisser, og ga en status og kort informasjon om videre planer i prosjektet.

Saksordfører Therese Thorbjørnsen la frem innstilling til fire punkter knyttet til videre utvikling av Sparta Amfi.

Kommunedirektøren ønsker ikke å komme i en situasjon der kommunen evt. oppgraderer
Sparta amfi til en hall som tilfredsstiller fremtidige krav til en elitearena for ishockey, og at elitehockeyen deretter flytter til en ny arena i sentrum. Det er heller ikke ønskelig å bruke vesentlige ressurser på å utrede en oppgradering som det er usikkert om vil bli realisert, ogsom det er lite sannsynlig at vil bli realisert på kort sikt. 

Utvalg for kultur og oppvekst gikk enstemmig inn for følgende:

1. Sarpsborg kommune medvirker i private aktørers arbeid med å avklare realisering av
«Arena Sarpsborg». Kommunen bidrar med informasjon og vurderinger samt legger til rette for nødvendige avklaringer underveis.
2. Det utredes hvorvidt nåværende aktivitet i Sparta Amfi og Ungdomshallen kan ivaretas i planlagte «Arena Sarpsborg», i dialog med Sparta og idrettsrådet.
3. Det fremmes nye underveismeldinger til utvalget når det er behov for å gjøre avklaringer om videre arbeid i saken.
4. Videre utredning av langsiktig utvikling av Sparta Amfi avventer en avklaring rundt
realisering av «Arena Sarpsborg».