>Tester ut ny og sikrere medisinløsning

Innhold

Prosjektleder Hilde Vatvedt og Inger Elisabeth Sælid Holtet teamleder ved Valaskjold omsorgssenter

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Tester ut ny og sikrere medisinløsning

Publisert: 27.10.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Sarpsborg er første kommune i landet til å prøve ut en ny digital løsning som reduserer risikoen for feilmedisinering i kommunal pleie- og omsorgstjeneste.

En avdeling på Valaskjold sykehjem og hjemmetjenesten vest er med i pilotprosjektet i Sarpsborg kommune, og har tatt i bruk Sentral forskrivningsmodul (SFM).

Sentral forskrivningsmodul er navnet på den digitale løsningen som bidrar til økt pasientsikkerhet. Kort fortalt gjør modulen det mulig for alle instanser å se den samme oversikten over legemidlene pasienten bruker. Sentral forskrivningsmodul legger til rette for at informasjon om legemidler kan deles mellom ulike pasientjournalsystemer, og skal bidra til å dekke det behovet helsepersonell har når det gjelder håndtering av legemiddelopplysninger.

Sarpsborg tidlig ute

-  Dette er en viktig milepæl i legemiddelbehandlingen av pasienter, og vi i Sarpsborg var tidlig ute med å melde vår interesse. Det at vi er blant de første i landet til å ta i bruk denne løsningen, er vi godt fornøyde med, sier prosjektleder Hilde Vatvedt som også er koordinator i et nasjonalt e-helse nettverk i KS.
Manglende kommunikasjonsløsninger og mangel på effektive verktøy for å sikre god legemiddelhåndtering, er noe av bakgrunnen for den nye modulen som testes ut.

Det er Norsk helsenett som eier løsningen og som styrer prosjektet. Fastleger har også hatt tilgang en stund. Det er per oktober i år 138 fastlegekontor som benytter FSM som forskrivningsmodul for legemidler. 

Løsningen skal innføres trinnvis.

- Som første trinn har vi i Sarpsborg tilgang til portalen fra pleie og omsorgstjenestens journalsystem. Det vil si at vi kan se legemidler i bruk, kontrollere og få oversikt over pasientens aktive resepter, og sykehjemslege kan skrive ut resept på nye medisiner og avslutte utgåtte medisiner i løsningen. Legemiddellistene sammenstilles, og oversikten over forskrevne legemidler vil alltid være tilgjengelig i sann tid, forklarer Vatvedt.

Dette henger også sammen med kjernejournal og reseptformidleren, og helsepersonell i andre deler av tjenesten kan se informasjon om pasientens legemidler og reaksjoner i sanntid.

Felles oversikt

Det brukes i dag mye tid og ressurser på å innhente informasjon med sikkert resultat, men det er mange kilder til legemiddelinformasjon og ingen fasit. 

Ved å bruke sentral forskrivningsmodul økes pasientsikkerheten og reduserer sannsynligheten for feilmedisinering. Norsk helsenett setter også stor pris på samarbeidet med Sarpsborg som første kommune i landet som tar i bruk løsningen, og påpeker at det er et viktig steg mot å realisere Pasientens legemiddelliste.   

- Vi liker å være tidlig være tidlig ut med ting. All ære for at vi får muligheten, sier Inger Elisabeth Sælid Holtet som er teamleder ved Valaskjold omsorgssenter. I pilotprosjektet i Sarpsborg er en langtidsavdeling med pasienter på Valaskjold sykehjem plukket ut. 

- Medarbeiderne på Valaskjold er entusiastiske til å være med, og har tidligere vist at de er gode til å ta i bruk nye løsninger. I denne piloten har vi noen utvalgte deltakere i hjemmetjenesten vest, og valgte ut en av langtidsavdelingene. Det dreier seg om pasienter de ansatte kjenner godt til og har oversikt over fra før, sier Vatvedt.

Arbeidet med pilotprosjektet betyr imidlertid dobbelt arbeid for de ansatte. Informasjon om pasientene må registreres manuelt underveis i piloten, men det er midlertidig. Det pågår utvikling både i løsningen som Norsk Helsenett driver, og av leverandør av journalsystemet til kommunen. På sikt skal løsningen gå smidig og sømløst. Helsepersonell med legemiddelansvar skal slippe dobbelt arbeid med registrering av legemidler, og målet er at helsepersonell skal se de samme opplysningene uavhengig av hvor legemiddelbehandlingen pågår.

- Å få være først ut betyr at det kan være noen barnesykdommer og annet som må testes ut, men vi liker å få være med fra starten. Hovedmålet vårt er å bidra til de beste løsningene for innbyggerne, sier Inger Elisabeth Sælid Holtet.

Fakta om Sentral Forskrivningsmodul (SFM)

  • SFM er en nasjonal legemiddel og rekvireringsmodul som integreres i elektronisk pasientjournal. Den inneholder viktige funksjoner som strukturert dosering og virkestofforskrivning
  • Kommuniserer med sentrale registre som reseptformidler og kjernejournal
  • Prosess støtte for sammenstilling av legemidler
  • Verktøy for å realiseres pasientens legemiddelliste

SFM vil bidra til økt pasientsikkerhet gjennom helhetlig oversikt over pasientens legemiddelbehandling.
(Kilde: Norsk Helsenett)