>Anbefaler at kommunen fortsetter å kjøpe renovasjonstjenester

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Anbefaler at kommunen fortsetter å kjøpe renovasjonstjenester

Publisert: 17.11.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Sarpsborg kommune bør fortsette å kjøpe tjenesten med innsamling av husholdningsavfall, fremfor å drive selv eller i samarbeid med Fredrikstad. Det er kommunedirektørens anbefaling i forbindelse med at dagens avtale med Norsk Gjenvinning Renovasjon (NGR) løper ut i 2024.

De siste årene har det vært flere saker som handler om innsamling av avfall i egenregi, eller i samarbeid med andre. Sarpsborg kommune har kontrakt med NGR fram til september 2024, og må ta en beslutning på hva som skjer etter dette tidspunktet.

Tre alternativer er blitt vurdert for innsamlingstjenesten i Sarpsborg:

  • Samarbeid med Fredrikstad kommune
  • Renovasjon i egenregi
  • Konkurranseutsetting/anbud


Samarbeid

Konklusjonen etter å ha sett på samtlige av disse alternativene er at både det å inngå samarbeid med Fredrikstad og det å drive renovasjon i egenregi, ser ut til å ville koste mer enn å sette arbeidet ut på anbud.

Kommunedirektøren har vært opptatt av at et eventuelt samarbeid med Fredrikstad baseres på at tjenesten blir mer driftseffektiv enn i dag, og at graden av materialgjenvinning i Sarpsborg økes.

Damhaug Consulting AS har utredet et mulig samarbeid mellom kommunene, og rapporten tilsier at et samarbeid med utgangspunkt i nåværende drift i Fredrikstad vil bli dyrere for Sarpsborg enn dagens løsning. Møter og samtaler mellom Sarpsborg og Fredrikstad har ifølge saksdokumentene ikke resultert i noe som endrer dette, og et samarbeid anses derfor ikke som et reelt alternativ når oppstart skal skje i september 2024.

Usikkert med egenregi

Heller ikke alternativet hvor kommunen skal drive i egenregi alene anbefales.
Det vises til at flere nødvendige fasiliteter som oppstillingsplass, fyllestasjoner for renovasjonsbiler, garderober og lignende ikke er på plass, i tillegg til at det er forventet lang leveringstid på nye renovasjonsbiler. Kommunedirektøren frykter at kostnadene kan bli uforholdsmessig høye og det kan bli stopp i innsamlingen av avfall i overgangen til egenregi, noe som igjen vil kunne føre til stor misnøye blant innbyggere, renovatører og andre ansatte i kommunen.

Gunstig løsning

Det siste alternativer er å sette arbeidet ut på anbud. Ved konkurranseutsetting er kommunen sikret å få det beste tilbudet i markedet. Utførerne er også spesialister på tjenesten de tilbyr, og kommunen trenger ikke å bygge opp en komplett driftsorganisasjon med egne renovatører, biler og lokasjoner.

Kommunens økonomiske situasjon er krevende, og kommunedirektøren mener derfor det er viktig at det velges så gunstige løsninger som mulig. Derfor anbefales det at tjenesten konkurranseutsettes for en ny periode.

Saken skal behandles i utvalg for miljø og teknikk 23. november, formannskapet 1. desember, og til slutt i bystyret 15. desember.