>Gjenvinning av brukte batterier

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gjenvinning av brukte batterier

Publisert: 16.04.2024

Det er enkelt å kvitte seg med brukte batterier på en trygg og god måte.

Norske butikker som selger batterier er forpliktet til å ta imot brukte batterier. På den måten kan du enkelt levere dem inn der du handler melk og brød. Tiltaket skal bidra til bedre gjenvinning, og til å redusere mengden farlig avfall som havner i restavfallet.

Ikke kast feil

Selv om mange nordmenn er flinke til å levere større elektrisk og elektronisk avfall, som kaffetraktere og kjøleskap, viser analyser fra Mepex at vi ofte slurver med de små tingene. Hvert år kaster vi hele 2667 tonn farlig avfall og batterier i restavfallet, tilsvarende omtrent en halv kilo per person.

Om vi leverer batteriene dit de skal, i stedet for å kaste de, så kan de gjenvinnes. Vi unngår også unødvendige branner og farer på miljøanleggene våre. Det kan nemlig være restenergi igjen i batteriene, så derfor kan batterier som feilaktig havner i restavfallet være en brannrisiko – både i avfallsbeholderen, under avfallstransporten og på gjenvinningsanlegget. Derfor bør du unngå å samle opp store mengder batterier, teipe polene på batteriene du har samlet opp, og sørge for å regelmessig levere batterier til nærbutikken eller det lokale avfallsmottaket. På den måten kan de gjenvinnes. 

Når batterier gjenvinnes, kan materialene de inneholder brukes på nytt. Vanlige husholdningsbatterier inneholder sink, og det er beregnet at vi vil gå tom for sink innen 2032 hvis vi fortsetter å utvinne like mye som i dag. Litiumbatterier inneholder det sjeldne mineralet kobolt. 

Miljøgifter?

Det finnes mange ulike typer batterier, som små batterier i klokker og større batterier i kjøretøy, og alle er ikke miljøskadelige. I dag er tungmetallene fjernet fra vanlige husholdningsbatterier, så de ikke lenger er miljøskadelige, men de skal likevel leveres til gjenvinning for at materialene skal kunne brukes om igjen.  

Noen batterier er fortsatt miljøskadelige og kan inneholde tungmetallene kadmium (Cd), kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Disse stoffene er blant de farligste miljøgiftene vi kjenner til, og hvis de havner på avveie, kan de forårsake stor skade på miljø, dyr og mennesker. Derfor er det viktig å følge merkingen på batteriene. Alle batterier er merket med en avfallsdunk med kryss over, og miljøskadelige batterier har i tillegg en spesifikk merking med symbolet for et av tungmetallene de inneholder.

Enkelt bidrag til et bærekraftig samfunn

Så neste gang du har brukte batterier, husk å levere dem til gjenvinning – det er en enkel måte å bidra til et mer bærekraftig samfunn! Alle som selger nye batterier er pliktige til å ta imot gamle batterier, og på matbutikken har de gjerne en liten miljøstasjon hvor du kan levere andre ting til gjenvinning også, som lyspærer og småelektronikk.

Klikk her for mer informasjon om gjenvinning av batterier

Hva er vitsen med å gjenvinne? Ved å gjenvinne batterier bidrar du til at vi tar bedre vare på verdifulle naturressurser, samtidig som miljøskadelige stoffer som bly og kvikksølv går inn i lukkede kretsløp i gjenvinningsprosessen. Dermed unngår vi at disse stoffene kommer på avveie hvor de kan være skadelige for miljø, dyr og mennesker.

Hvordan sortere? Samle brukte batterier i en passende beholder. Husk å teipe polene for å unngå brannfare. Lever de hos en butikk som selger tilsvarende batterier. Vanlige batterier kan leveres på matbutikken. Batterier kan også leveres på mottak for farlig avfall og kommunale gjenvinningsstasjoner, sjekk hvor din nærmeste er på sortere.no. Og husk: Ingen batterier skal kastes i restavfallet!

Hva bør jeg huske på? Det kan være noe restenergi igjen i batteriene, så husk å teipe polene før du leverer de fra deg!
Hvor mye gjenvinnes? Alle batterier blir sendt videre til gjenvinningsverk, og alt det er mulig å gjenvinne i batteriene blir gjenvunnet.

Hvem har ansvaret? Selskapene Batteriretur og Norsirk sørger for at brukte batterier som er levert inn sendes til godkjente behandlingsanlegg.

Hva blir det til? Bly kan bli til nye blybatterier, og kadmium kan bli til nye kadmiumbatterier. Sink kan brukes i nye batterier, eller til pigment i maling. Nikkel og kobolt kan brukes til metallegeringer i stålindustrien.