>Brannsjefen: - Nå er det stor gress- og skogbrannfare, vær fornuftige!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Brannsjefen: - Nå er det stor gress- og skogbrannfare, vær fornuftige!

Publisert: 16.05.2024 Av: Ole Christian Foss

Maidager med mye sol og varme er deilig, men kan også by på utfordringer. Brannvesenet ber samtlige innbyggere om å bruke sunn fornuft og gjøre gode vurderinger for å unngå brann.

Varmt og tørt vær uten nedbør betyr nemlig at det er meget stor gress- lyng- og skogbrannfare i kommunen og distriktet.
- Vi har den siste tiden hatt flere branner og tilløp til branner i skog og utmark. Derfor må det betydelige mengder med regn til for at den store gress- og skogbrannfaren er over. Skogbrannfareindeksen er på rødt nivå, og det tilsier spesielt stor skogbrannfare i tiden framover, sier brannsjef i Sarpsborg kommune, Terje Surdal.

Du kan selv se skogbrannfareindeksen her: Skogbrannfareindeks (met.no)

Brannvesenet vurderer fortløpende ekstraordinært og utvidet forbud mot å gjøre opp ild, i og i nærheten av skog og annen utmark.
- Et slikt forbud kan innføres på kort varsel, sier Surdal.

Gjør nøye vurderinger

I disse maidager er det mange som samles for å kose seg, blant annet med grilling. Sarpsborg kommune minner alle om det generelle bålforbudet som gjelder helt fram til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark.
- Vi oppfordrer alle til å vise den største aktsomhet i forhold til bruk av ild. Skader som oppstår som følge av aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar. Vi fraråder å ta i bruk grill- eller kokeanretninger og annet utstyr som kan bidra til at vegetasjon tar fyr, og ber alle gjøre en nøye vurdering om det er forsvarlig, sier brannsjefen.

Dette gjelder også på kommunens tilrettelagte grillplasser. Brannvesenet understreker videre at det i forbindelse med eventuell kantslått, bruk av skytebaner og skogsdrift generelt, også må utvises stor aktsomhet. De som røyker oppfordres til å unngå å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og annen utmark i den tørre perioden vi er inne i.
- Vi vil også henstille innbyggere og tilreisende i våre kommuner, som er på besøk, har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet, sier Terje Surdal.

Oppdager man mistenkelig røyk er tidlig varsling til brannvesenet avgjørende for utfallet.

Er du i tvil, lar du være!

Brannvesenet minner om at aktsomheten gjelder døgnet rundt og året rundt, enten det er bålforbud eller ikke.
- Det er alltid du som er ansvarlig dersom du tenner bål. Er du i tvil om du oppfyller aktsomhetsplikten så lar du være. Vi har tillit til at folk forstår alvoret og gjør kloke valg, for sammen skaper vi trygghet, avslutter brannsjef Terje Surdal.