>Disse veiene skal rustes opp i år

Innhold

Per Gyntveien på Kurland er en av veiene som er prioritert for oppgradering i 2024 (foto: Google Streetview)

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Disse veiene skal rustes opp i år

Publisert: 30.04.2024 Av: Ole Christian Foss

Per Gyntveien på Kurland, Sandåsveien i Skjeberg, og Opphaugveien på Hafslund er tre av totalt seks veistrekninger som blir prioritert med oppgradering av veidekket.

Sarpsborg kommune har bevilget 10,5 millioner kroner til oppgradering av kommunale veier i 2024. Kommunen gjennomfører hvert eneste år befaringer for å kunne prioritere hvilke veier som bør utbedres, og seks veistrekninger med en samlet lengde på 2 525 meter er prioritert denne gang. Prioriteringen er basert på veistandard, skadeomfang og trafikkmengde.

Årets plan for opprusting og oppgradering av kommunale veier inkluderer:

Per Gyntveien

Per Gyntveien på Kurland er en trafikkert samlevei med omfattende veiskader og dype hjulspor. Prosjektet vil bli gjennomført i skoleferien på grunn av nærheten til Kurland skole.

Sandåsveien

Sandåsveien i Skjeberg er en grusvei som vil bli asfaltert for å redusere driftsutgiftene. Dette er et stort prosjekt som kan være nødvendig å dele over to år, med ferdigstillelse i 2025.

Flere industriveier på Hafslund

Veier med mye tungtrafikk som gir stor slitasje. Kommunen har valgt å prioritere Torpebaugen, Opphaugveien og Sarpebakken i dette området. Disse prosjektene vil bli gjennomført i løpet av første halvår 2024.

Grålumveien (Greåker sentrum) og Jellestadveien

Grålumveien i Greåker sentrum og Jellestadveien på Borgenhaugen er to svært nedslitte strekninger der kommunen er avhengige av samarbeid med utbyggingsprosjektene til vann og avløp og Statens Vegvesen for å kunne gjennomføre i år. Dersom ett eller begge disse prosjektene må utsettes til 2025 vil ledige midler bli benyttet til å fullføre en lengre strekning av Sandåsveien.

Kalaveien sør for Kalabanen

Kalaveien sør for Kalabanen på Borgenhaugen ble prioritert i 2023, men er foreløpig utsatt. Dette skyldes at denne strekningen må holdes åpen når neste etappe av Skjebergveien gjennomføres. Det er ikke hensiktsmessig å arbeide samtidig i gatene.

Flere veier

Også andre veistrekninger vil bli oppgradert i forbindelse med gravearbeider, blant annet som følge av utskifting av vann- og avløpsledninger. Slike oppgraderinger er finansiert gjennom disse prosjektene. Det er derfor avsatt en egen bevilgning på 4,0 millioner kroner i budsjettet til å asfaltere ferdig deler av veiene som blir berørt og istandsatt etter slike arbeider.

Sandåsveien i Skjeberg er en av veiene som er prioritert for oppgradering i 2024 (foto: Google Streetview)