>Er du klar for årets vaksine?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Er du klar for årets vaksine?

Publisert: 28.09.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Personer fra 65 år og andre i risikogrupper anbefales å vaksinere seg mot influensa i høst. -Vi forbereder oss på en høyere smittebølge i år. Derfor er det viktig å beskytte de mest sårbare i samfunnet, sier kommuneoverlege Tony Elvegaard.

- I fjor var smittespredningen lav sammenliknet med de forrige fire årene, så vi forventer en høyere smittebølge i år. FHI har varslet at det forventes et kraftig influensautbrudd i vinter, så det er veldig viktig å ta vaksinen for å beskytte seg selv og andre rundt seg. Det er vanskelig å si hvilket virus som vil dominere, men vi vet at vaksinering er den beste strategien vi har, sier Elvegaard.

Influensavaksinen er en godt utprøvd vaksine. Drøyt 10.000 vaksinerte seg i regi av Sarpsborg kommune i fjor, og målet er minst like mange i år. Influensaviruset endrer seg hele tiden, og vaksinen tilpasses endringene hvert år.

- I tillegg reduseres effekten av vaksinen etter en tid, og derfor bør personer i risikogrupper hvert år takke ja til tilbudet om vaksine mot influensavirus for å bedre beskytte seg mot alvorlig sykdom, påpeker kommuneoverlegen.

Hvem bør vaksinere seg?

Folkehelseinstituttet understreker at nesten 1,6 million mennesker tilhører risikogrupper som betyr at de har økt sjanse for å bli alvorlig syke dersom de smittes med influensa. Sarpsborg kommune følger de nasjonale anbefalingene når det gjelder vaksinering.

- Mange er nok ikke klar over hvem som tilhører risikogrupper, og vi er særlig bekymret for barn og ungdom som har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig sykdomsforløp av influensa. Her er det viktig at foresatte blir informert om at det finnes egne vaksiner for utsatte barn, sier Elvegaard.

Disse oppfordres til å ta vaksine hvert år:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i første trisemester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Prematurt fødte barn, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med kronisk sykdom eller annen alvorlig sykdom som utgjør helserisiko
 • Personer med alvorlig fedme
 • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom

Ingen timebestilling

Sarpsborg kommune har vaksinasjonssenter ved Valaskjold omsorgssenter. Årets oppdaterte vaksiner er på vei, og fra uke 43 er det klart for årets massevaksinering. Det koster 250 kroner å ta vaksinen. Da er det først og fremst innbyggere over 65 år, som oppfordres til å møte opp.

- Det er ingen timebestilling, men vi legger opp til kontrollert drop-in etter årskull. Oversikten over oppmøtetider publiseres på kommunens nettside, og årsaken til at vi gjør det på den måten i starten, er for å fordele oppmøtet mer jevnt utover, forklarer Elvegaard.

Se nettside om vaksinering

Personer under 65 år som anbefales influensavaksine kan ta den hos fastlegen sin.

- Risikogruppene for influensa og korona er i stor grad overlappende, og vi tilbyr også gratis koronavaksine til de som anbefales det.

Unngå dobbelt infeksjon

Selv om symptomene på influensa og korona kan være like, er det verdt å merke seg at korona og virus tilhører ulike virusfamilier. Det betyr at du må ta influensavaksine for å beskytte deg mot influensa, og koronavaksinen beskytter kun mot korona. Mellom 2.100 og 2.300 tok koronavaksinen gjennom kommunens tilbud i perioden oktober til desember i fjor.

- Det er lurt å ta to vaksiner for å unngå dobbeltinfeksjon. Hver smittebølge styrker flokkimmuniteten, og vi ser ofte at smittebyrden går ned. Men alvorlige tilfeller blant eldre og sårbare vil likevel være der. Etter pandemien har samfunnet begynt å gå tilbake til normalen, men vi forventer at koronaviruset sirkulerer på lik linje med influensavirus i mange år fremover, sier Elvegaard. Han ser ikke bort fra at mange er lei vaksiner, men minner om at den helt nye koronavaksinen også virker mot omikron.

Eldre oppfordres også til å ta pneumokokkvaksine, som tilbys for 500 kroner ved vaksinasjonssenteret. Pneumokokkvaksine og influensavaksine kan gis samtidig, men da i hver sin arm. Når det gjelder koronavaksine og pneumokokkvaksine, så anbefaler FHI at det går en uke mellom vaksinene. 

Kommunale medarbeidere oppfordres også til å ta vaksine for å beskytte seg selv, pasienter og sine nærmeste, og i Sarpsborg kommune gis det tilbud om gratis vaksine til samtlige medarbeidere.

Fakta om influensavaksine 

 • Vaksine mot influensa har vært brukt i mange år
 • Effekten av influensavaksinen varierer fra år til år, og det oppfordres til årlig vaksinering
 • Det tar 10 til 14 dager fra vaksinering til du kan forvente effekt
 • Allergiske reaksjoner eller andre alvorlige bivirkninger forekommer sjelden
 • Influensavaksinen inneholder bare deler av drepte influensavirus, og kan derfor ikke gi influensasykdom

(Kilde: Helsenorge.no)