>Et skikkelig urettferdig system

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Et skikkelig urettferdig system

Publisert: 19.01.2024

- Våre innbyggere må nøye seg med mindre tjenester fra kommunen fordi vi systematisk får mindre skatteinntekter enn gjennomsnittskommunen, sier kommunedirektør Turid Stubø Johnsen.

Sarpsborg er en lavinntektskommune, og har derfor lavere skatteinntekter enn en gjennomsnittlig kommune (76, %). Kommunene som har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet får delvis kompensert dette gjennom det såkalte inntektssystemet. Det betyr at Sarpsborg øker sin skatteinngang til ca 94 % av landsgjennomsnittet.

Forskjellen mellom 94% og landsgjennomsnittet er imidlertid enorm.

Hadde Sarpsborg fått like mye i skatt og tilskudd fra staten pr innbygger som gjennomsnittet, ville vi hatt 136 millioner kroner mer hvert eneste år. Til sammenligning så er budsjettet til forebyggende helsetjenester i kommunen på snaut 100 mill kr. Kommunedirektøren peker på at vi skal gi like gode tjenester som andre kommuner, og våre innbyggere har rett på det samme tilbudet uansett hvor de bor. - Vi ser nå at mange kommuner er i skikkelig økonomisk trøbbel, og må gjøre store kutt i tjenestene sine.

Kjemper sammen

I Norge er det 356 kommuner. 311 har lavere skatteinntekter enn gjennomsnittet. Sammen med 30 andre kommuner, er Sarpsborg kommune initiativtakere til en konferanse om inntektssystemet. Konferansen er i Larvik mandag 22. januar, og får blant annet besøk av kommunalminister Erling Sande.

- Vi må stå sammen for å synliggjøre at systemet slik det er i dag, går ut over innbyggerne sine tjenester, og for at dette urettferdige systemet skal endres, påpeker Turid Stubø Johnsen.

Saken skal behandles i Stortinget denne våren.

Ordfører Magnus Arnesen har også et stort engasjement for å få endret inntektssystemet til Sarpsborgs gunst. Han er bekymret for at tjenestene som innbyggerne i Sarpsborg og andre skattesvake kommuner får, vil bli dårligere enn i de skattesterke kommunene. - For meg er det uforståelig at vi kan ha det slik at de kommunene som har størst levekårsutfordringer, også får mindre overføringer. Dermed har vi ikke forutsetninger for å snu den negative utviklingen med tiltak som forebygger, sier han.

Ordfører Magnus Arnesen

Ordfører Magnus Arnesen