>Forbyr utslipp av kloakk fra fritidsbåter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forbyr utslipp av kloakk fra fritidsbåter

Publisert: 05.06.2024

Fra og med 1. juli er det forbudt å tømme kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden.

Tilstanden i Oslofjorden er kritisk, med store konsekvenser for dyre- og plantelivet. Klima- og miljødepartementet har derfor vedtatt et forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter, som trer i kraft fra 1. juli i år. Dette er et tiltak i regjeringens handlingsplan for å redde fjorden.

I dag kan norske båteiere tømme sine toaletter i fjorden så lenge de er 300 meter fra land, men dette vil endres når forbudet trer i kraft. Unntaket gjelder kun enkelte vernede og fredete båter. Båteiere oppfordres til å benytte seg av mottaksanlegg ved havnene rundt Oslofjorden, hvor det allerede finnes 43 anlegg, med flere under bygging.

Fjorden er sterkt påvirket av utslipp fra avløp og jordbruk, samt økte mengder partikler og humusstoffer fra styrtregn. Dette har resultert i mørkere vann, nedslamning av strandområder, algeoppblomstring og lave oksygennivåer i flere bunnområder. Torskebestanden er på et historisk lavt nivå, og tareskogen og ålegressengene er i tilbakegang. Dette påvirker også opplevelsen for badende og båtbrukere.

Regjeringen håper tiltaket vil bidra til en sunnere fjord og bedre opplevelser for friluftsliv og badende.

Kart

Kart fra Miljødirektoratet over tømmestasjoner for kloakk fra fritidsbåter: 
(klikk for å se bilde i full størrelse)

KART OVER TØMMESTASJONER (kart: Miljødirektoratet)