>Forebyggende barnevern i skolen

Innhold

Prosjektleder Fredrik Bjørnebekk forteller at barnevernet vil etablere nettverksveileder som pilot på Sandesundsveien skole.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forebyggende barnevern i skolen

Publisert: 01.09.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Barneverntjenesten vil prøve ut ordningen med en egen stilling som kan drive forebyggende barnevernsarbeid i skolen. Sandesundsveien skole blir pilot.

- Dette er et spennende tiltak som vi er veldig fornøyde med å kunne starte opp, sier prosjektleder Fredrik Bjørnebekk.

Kan en egen barnevernstilling med arbeidssted i skolen bidra til tidligere innsats for barn og unge og redusere antall bekymringsmeldinger til barnevernet? Det er målet når det nå etableres pilot med nettverkskontakt som skal jobbe tett på Sandesundsveien skole.

Til barns beste

Gjennomgangen av barnevernet viser at barneverntjenesten i Sarpsborg gir tjenester til en større del av barnebefolkningen enn sammenlignbare kommuner. Forslaget om å opprette en nettverksveileder har kommet opp som en del av kommunens arbeid med programmet "Samhandling til beste for barn og unge".

- Vi har allerede lyst ut stillingen, og det er planlagt oppstart i januar 2024, sier Bjørnebekk.

Stillingen som nettverksveileder vil være organisert under barnevernet, men med arbeidssted i skolen.

Barneverntjenesten skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp til rett tid.

Til stede i skolehverdagen

- Målet med piloten er å komme tidligere inn enn det vi gjør i dag. Nettverksveilederen vil være tilstede i skolens åpningstid, og vil delta som en ressurs for skolens ledelse og tiltaksteam. Blant arbeidsoppgavene blir det å delta i drøfting av bekymring rundt enkeltelever og grupper, utforming av bekymringsmeldinger, veilede ansatte, delta på foreldremøter og drive oppsøkende arbeid i skolehverdagen, forklarer Bjørnebekk.

Sarpsborg kommune har hatt dialog med Færder kommune som var en pilot for barnevernreformen, bydel Grorud og bydel Alna om hvordan de har organisert sitt arbeid. Forslaget til pilot som nettverksveileder på skolen er basert på dette arbeidet, men lokalt tilpasset utfordringene som barnevernet i Sarpsborg møter.

Dersom piloten lykkes med å redusere antall bekymringer til barneverntjenesten, kan det være aktuelt å ta i bruk ordningen i full skala ved de store skolene.

Se mer informasjon om barneverntjenesten i Sarpsborg