>Handlingsprogram for næringsutvikling: Vil legge til rette for vekst i privat sektor

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsprogram for næringsutvikling: Vil legge til rette for vekst i privat sektor

Publisert: 14.11.2023

- Skal vi lykkes med målsettingene som vi har satt oss, så må vi lykkes med gjennomføring av denne handlingsplanen, sa Therese Thorbjørnsen da bystyret vedtok Handlingsprogram for næringsutvikling.

Bystyret har vedtatt Handlingsprogram for næringsutvikling. Handlingsprogrammet legger vekt å stimulere til økt arbeidsplassvekst i privat sektor gjennom å utforske fem «bransjer» med mulighet for økt arbeidsplassvekst og verdiskaping.
Disse er:

  • Grønn industri - Grønne skiftet.
  • Digitalisering og forretningsmessig tjenesteyting.
  • Helsebasert næring.
  • Handel, reiseliv, opplevelser, idrett og kultur
  • Bygg og anlegg.

God arbeidsplassvekst i privat sektor vil påvirke bostedsattraktiviteten og byutviklingen positivt. Økt verdiskaping i privat sektor gi grunnlag for investeringer og økt økonomisk velstand for både kommune og innbyggere. Flere arbeidsplasser i privat sektor er også viktig for å øke sysselsettingsandelen i Sarpsborg. Det er privat sektor som har størst mulighet til å inkludere de som har hull i CV’en og sliter med å komme inn i arbeidslivet.

Therese Thorbjørnsen (Ap) er saksordfører for handlingsprogrammet, og hun fremmet i tillegg et forslag om å legge til rette for samarbeidsarenaer med NHO og LO som oppfølging av Kraftløftet. Kraftløftet er et initiativ for å bidra til mer tilgjengelig kraft i Østfold.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Tre innsatsområder

Handlingsprogrammet bygger på målsettingen om årlig arbeidsplassvekst på 1,5 prosent frem til 2030. Veksten i antall arbeidsplasser fra 2017-2022 har vært på 1,0 prosent årlig. I privat sektor har det imidlertid vært en negativ arbeidsplassutvikling. Det er en hovedutfordring.

For å nå målet om økt arbeidsplassvekst og verdiskaping, skal kommunen jobbe videre med tre innsatsområder i handlingsprogrammet. For det første er det et mål å være en næringsvennlig kommune. Kommunen skal også tilrettelegge for åpne innovasjonsprosesser, og delta i det regionale samarbeidet.

Handlingsprogrammet bygges rundt fem delmål fra samfunnsplanen:

  1. Sarpsborg og Søndre Østfold næringsregion er et attraktivt område å etablere ny virksomhet, og eksisterende virksomheter har gode muligheter for vekst og lønnsomhet.
  2. Sarpsborg og Søndre Østfold næringsregion har et bærekraftig og framtidsrettet næringsliv.
  3. Søndre Østfold oppfattes som en helhetlig og attraktiv næringsregion.
  4. Næringslivet har tilgang til relevant kompetanse for morgendagens utfordringer.
  5. Våre innbyggere har en meningsfull hverdag i alle livsfaser.

For hvert delmål så er det en rekke tiltak som skal bidra til ønsket utvikling og at målsettingene i handlingsprogrammet nås. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig.

Her finner du Handlingsprogram for næringsutvikling