>Har stanset ulovlig oppfylling ved Isesjø

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Har stanset ulovlig oppfylling ved Isesjø

Publisert: 07.10.2022

Sarpsborg kommune har stanset ulovlig oppfylling av masser på et område nær Isesjø.

-Dette er en alvorlig sak, bekrefter Jon Myrli, virksomhetsleder for byggesak, tilsyn, landbruk og kart.

Reagerte umiddelbart

Sarpsborg kommune reagerte umiddelbart etter å ha mottatt tips om oppfyllingen tidligere denne uka. Det anonyme tipset gikk ut på tilkjøring av store mengder masser nær Isesjø, som er et landbruks-, natur- og friluftsområde, dels i 100-metersonen.

-På bakgrunn av tipset ble det gitt muntlig stoppordre til de som eier eiendommen, for å hindre mer oppfylling i området, opplyser tilsynsjurist Linda Wiium i Team tilsyn og ulovlighetsoppfølging.

Flere representanter fra Sarpsborg kommune deltok på befaring i det aktuelle området dagen etter at tipset ble mottatt, og bekreftet at det dreier seg om søknadspliktig oppfylling. Dette er det ikke søkt om. Det fremgikk også fra befaringen at det ikke er benyttet rene masser i oppfyllingen.

-Dette er svært alvorlig, spesielt siden eiendommen befinner seg i nedslagsfeltet for drikkevann, sier Jon Myrli. Kommunen har derfor koblet på vannverkseier som orienterer Mattilsynet om saken.

Må redegjøre

Det er mye som tyder på at oppfylling av området har pågått over lang tid. Flere lass skal være tilført den siste tiden, og kommunen har fått opplyst fra eier av området hvor disse massene er hentet fra. Deriblant er det bekreftet at en liten del av massen stammer fra tomta til det nye hovedbiblioteket i Sarpsborg. Ifølge ansvarlig entreprenør er det kun snakk om to lastebillass med rene masser, men kommunen følger nå opp for å få avklart dette.

Entreprenør med ansvarsrett for vei og grunnarbeider på bibliotektomta er nå varslet om at kommunen kommer til å gjennomføre et tilsyn med foretaket. Det er gitt 10 dagers frist til å redegjøre for massehåndteringen og om denne er i tråd med tillatelsen som er gitt.

-Vi prioriterer saken og kommer til å varsle partene med pålegg om tilbakeføring av massene, sier Jon Myrli.