>Innsparinger på kulturbudsjettet -men vil skjerme barn og unge

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Innsparinger på kulturbudsjettet -men vil skjerme barn og unge

Publisert: 08.03.2024

Bystyret har vedtatt innsparinger i kulturbudsjettet. Kommunedirektøren har nå lagt fram sitt forslag om hvor det skal kuttes.

Det var i forbindelse med at bystyret vedtok budsjett for 2024, at det ble bestemt at det skal gjennomføres innsparinger på 1 mill kr i 2024 og 2 mill kr i 2025 innenfor kulturbudsjettet. Kommunedirektøren har nå lagt fram sitt forslag til hvilke poster som skal reduseres.

Vil skjerme barn og unge

- Kommuneøkonomien er svært presset, og vi har allerede gjort mange tøffe innsparinger. Når vi nå skal gjøre ytterligere kutt på kulturområdet, så blir det mange viktige og gode tiltak som vi ikke lenger kan gjennomføre, sier Sigmund Vister, direktør for kommuneområde samfunn.

Han viser til at Sarpsborg kommune bruker mindre penger på kulturformål enn sammenlignbare kommuner, og at det gjør det ekstra utfordrende å redusere ressursbruken ytterligere.

Innsparingsforslagene skal skjerme barn og unge så godt det lar seg gjøre, men det er sammenhenger innenfor kultur- og idrettsfeltet som fører til at kutt i tiltak som gjelder voksne, også kan berøre barn og unge.

- Kultur og idrett representerer viktige arenaer for forebygging. Flere av de foreslåtte innsparingene kan føre til at arbeidet med for å forebygge psykisk og fysisk uhelse og for å fremme fellesskap, inkludering og deltakelse i samfunnet, svekkes, påpeker Sigmund Vister.

Avviklinger og reduserte tilskudd

Det blir foreslått å redusere bemanningen ved virksomhet kultur reduseres med 0,8 årsverk fra andre halvår 2025. Hvordan dette vil skal gjennomføres, er foreløpig ikke avklart.

Enkelte tiltak er det foreslått å avvikle i sin helhet. Dette gjelder blant annet Litteraturuka. Tiltakene «Aktiv på dagtid» og Sarpsborggallaen er foreslått avviklet fra 2025.

Det er også foreslått en innsparing på 180 000 kr i 2024 i støtte til idrettslag og hytte-velforeninger som etablerer og vedlikeholder turstier.

Flere tilskudd til eksterne blir foreslått redusert med 5% i 2024, og med 10% i 2025. Dette gjelder blant annet Storedal kultursenter, Østfoldmuseene og Borgleden pilegrimssenter.

Her finner du alle de foreslåtte innsparingene

Innsparingstiltak/ økte inntekter  2024 2025
Støtte til friluftslivstiltak, reduksjon  180 000  
Kulturskolen for seniorer, reduksjon   20 000   40 000
Litteraturuka, avvikling  200 000 200 000
Redusert bemanning/kapasitet 400 000 700 000
Tilskudd Storedal kultursenter, reduksjon    20 000   40 000
Tilskudd Østfoldmuseene, reduksjon   90 000 180 000
Tilskudd Borgleden pilegrimssenter, reduksjon    15 000   30 000
Tilskudd Sarpsborg kulturråd, avvikling    15 000   30 000
Aktiv på dagtid, bortfall av tilbudet   300 000
Økte inntekter Sarpsborg scene    20 000   35 000
Økte inntekter Olavsdagene    20 000   35 000
Sarpsborggallaen, avvikling    100 000
ASVO (kulturminneskjøtsel), reduksjon   200 000
Tilskudd Østfold kunstsenter, avvikling   25 000   25 000
Ytterligere innsparing     85 000
Totalt, avrundet  1 000 000  2 000 000

 Politisk behandling

Saken skal behandles i utvalg for kultur og oppvekst 19. mars, i formannskapet 4. april og i bystyret den 18. april.

Her finner du saksframlegget.