>La avfallsbeholderne stå framme – status avfallshenting

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

La avfallsbeholderne stå framme – status avfallshenting

Publisert: 02.02.2024

Denne uka tømmes restavfall og papir. I enkelte områder er det noe forsinkelse på tømming, men renovatør forsikrer at alt skal bli tømt i løpet av helgen.

La derfor beholderne stå framme til de er tømt.

Normalsituasjon – men tømming kan skje på kveld

- Norsk Gjenvinning Renovasjon har nå satt inn en rekke tiltak for å komme à jour, og for å unngå å komme i en liknende situasjon igjen, opplyser Alexander Haslie, avdelingsleder avfall og renovasjon.

Dermed skal avfallshentingen komme over i en normalsituasjon fra mandag i uke 6. Men avfallet ditt kan bli hentet på et annet tidspunkt enn det du er vant med.

- Kanskje ble avfallet tidligere tømt kl. 07.00 på morgenen, mens det framover kan bli tømt på kveldstid, sier Haslie.

Er beholderen for glass- og metallemballasje full?

De som har full beholder, bes om å samle glass- og metallemballasje i en gjennomsiktig sekk.

Sett sekken ut på neste tømmedag for glass- og metallemballasje, så vil renovatør også ta med denne.

Sjekk tømmekalenderen for neste tømming:
www.sarpsborg.com/tommekalender

Beklager til innbyggerne

- I tett dialog med renovatør, har vi besluttet å ikke hente inn avvikene på glass- og metallemballasje. Fra uke 6 vil tømmekalenderen stemme igjen, også når det gjelder glass- og metallemballasje, sier Haslie.

- Dette er ikke en beslutning vi har tatt lett på, men som vi ser er nødvendig for å komme tilbake til en normalsituasjon for renovasjonstjenesten, sier Haslie.

- Det har vært noen krevende uker i vinter, med mange havarier på renovasjonsbilene og sykdom blant renovatørene. Dette i kombinasjon med værforholdene, har ført til at etterslepet har blitt for stort til å kunne hentes inn igjen. Vi har i denne perioden prioritert å tømme de øvrige avfallstypene. Vi beklager ulempene dette har medført for våre innbyggere.