>Lag og organisasjoner kan søke strømstøtte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Lag og organisasjoner kan søke strømstøtte

Publisert: 14.10.2022 – Oppdatert: 21.12.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet åpner for ny søknadsrunde om strømstøtte 19. oktober, med søknadsfrist 16. november kl. 13.00.

Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

 Illustrasjonsbilde strømstøtteDet er ikke kommunen men Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen med strømstotte til frivillige lag og organisasjoner.

Perioden det kan søkes strømstøtte for er juli - september 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet
for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig
gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Mer informasjon finner du her på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

(Illustrasjon: Lotteri- og stiftelsestilsynet)