>Går inn for å overta Sarpsborg fengsel

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Går inn for å overta Sarpsborg fengsel

Publisert: 11.05.2023 Av: Ole Christian Foss

Sarpsborg kommune skal overta nedlagte Sarpsborg fengsel. Det mente politikerne i bystyret, og støttet dermed formannskapets og kommunedirektørens innstilling.

Sarpsborg fengsel ble i 2002 overdratt fra Sarpsborg kommune til Staten, ved Justis- og politidepartementet. I desember 2022 besluttet nedlagt, og Statsbygg har bedt kommunen om å gi beskjed om de ønsker å få eiendommen tilbake vederlagsfritt, eller om den skal legges ut for salg i det åpne markedet.

Siden en overtakelse skal skje vederlagsfritt, mener kommunedirektøren at det etter all sannsynlighet vil være økonomisk gunstig for Sarpsborg kommune å overta eiendommen. Dette forutsetter at eiendommen på et tidspunkt videreselges, eller brukes til et kommunalt formål der alternativet hadde vært å benytte andre lokaler.

Sammen for Sarpsborg mente man også måtte vurdere muligheten for at man kan benytte bygget til et fremtidig frivillighetens hus. 

Tomten er i sentrumsplanen avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.
Dette omfatter virksomheter som driver med salg av tjenester som hovedvirksomhet, som f.eks.:

  • Barnehage, skole, eller annen undervisning
  • Helse-/omsorgsinstitusjon, legesenter, o.l.
  • Treningssenter, fysioterapi/kiropraktor, frisør, hudpleie, o.l.
  • Kulturinstitusjon, bibliotek, konsertlokale, kino, teater, museum, galleri, o.l.
  • Kirke eller annen religionsutøvelse
  • Forsamlingslokale
  • Administrasjon
  • Konsulentvirksomhet eller virksomhet med allmennyttig formål
  • Servering/bevertning/kafe/restaurant/pub, o.l.

Kommunedirektøren mener at overtakelse av eiendommen er av strategisk art for byutviklingen. Kommunens samfunnsplan med målsetting om at Sarpsborg skal være et attraktivt sted å bo, jobbe og oppleve tilsier at det er et fremtidig behov for arealreserver i sentrum – noe både formannskapet i sitt møte i april, og nå bystyret sa seg enig i. 


Samtlige dokumenter i saken kan leses her.