>Måker og hekking

Innhold

Illustrasjonsfoto måker

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Måker og hekking

Publisert: 26.03.2024

Måker er et sikkert vårtegn, og innbyggere som har vært plaget av måker kan gjøre tiltak for å forebygge hekking på taket.

Måkene er snart klare for å bygge reir og legge egg, og det gjør de gjerne på flate tak som er utilgjengelig for ville fiender.

- Fra tidligere år vet vi at når eggene klekker og måkeungene skal ut av reiret, så blir det bråk. Måkeforeldrene vil verne ungene mot andre fiender, som blant annet er oss mennesker, sier Liv-Torill Osland Lunde som er rådgiver miljørettet helsevern i Sarpsborg kommune.

Fiskemåke er den vanligste måkearten i Sarpsborg, og det er stort sett fiskemåker du kan se i byen om sommeren. De hekker spredt og i kolonier, og på større bygninger med flate tak kan det hekke kolonier med fiskemåker. Mindre kolonier kan hekke på boligtak.

For huseiere er det mulig å forebygge hekking. Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak:

  • Spenne opp tråder på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med
  • Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i
  • Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking

- Men husk at når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred. Det er forbudt å fjerne reirene eller forstyrre måkene på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg krever tillatelse fra Miljødirektoratet, minner rådgiver Stine Marie Engmark Espe i team miljø og landbruk om.