>Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Innhold

Illustrasjon

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Publisert: 30.05.2024

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2,4 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2024. Nå er det åpnet for søknader.

Denne ordningen skal fremme frivillige aktiviteter gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det er åpent for søknader, og søknadsfristen er 2. september 2024.

Mer informasjon om ordningen og søknadsskjema for nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der finner dere også informasjon om hvordan dere kan bli varslet om søknadsfristen via tilskudd.no

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og har frivillig virksomhet som en viktig del av virksomheten kan søke. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret før 2. september 2024. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk registrering kan ta litt tid.

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralledd har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. Sjekk nettsidene sentralt, eller ta kontakt for å mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell. Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100.000 kroner i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7.000 kroner i faktiske merverdiavgiftskostnader.