>Nå er alle barnehage- og skolebygg kartlagt

Innhold

Orientering i bystyresalen om barnehage- og skolekapasitetsplanen 6. februar 2024.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nå er alle barnehage- og skolebygg kartlagt

Publisert: 06.02.2024

Norconsult har vært på befaring hos alle de kommunale barnehagene og skolene i Sarpsborg. Dette som et ledd i arbeidet med en ny kommunedelplan for barnehage- og skolekapasitet.

Teknisk tilstand og pedagogisk egnethet

Byggene er kartlagt utfra teknisk tilstand og pedagogisk egnethet.

Endelig rapport skal leveres i april. Denne vil være et viktig grunnlag for selve kommunedelplanen, som skal behandles av politikerne senere i år.

Spørsmål som politikerne kan måtte komme til å ta stilling til, er: Hvilke bygg skal utbedres? I hvilken rekkefølge? Hvilke bygg skal eventuelt ikke utbedres, og ikke brukes videre?

Ønsker et realistisk bilde

I dag presenterte Norconsult hvordan de har jobbet så langt i prosjektet.

I tillegg fikk politikerne i Utvalg for kultur og oppvekst, samt gruppelederne, muligheten til å komme med sine innspill og forventninger til den videre prosessen og til den endelige rapporten.

- Vi politikere ønsker et realistisk virkelighetsbilde av situasjonen i barnehagene og skolene. Da kan vi ta de rette valgene når vi skal gjøre prioriteringene framover, sier Julia Brännström, utvalgsleder for kultur og oppvekst.

Kommunedelplanen vil trolig legges ut på høring våren/sommeren 2024, og komme til endelig behandling i bystyret høsten 2024.