>Omorganisering av 17.mai-arbeidet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Omorganisering av 17.mai-arbeidet

Publisert: 19.01.2023

Formannskapet gikk inn for endringer av organiseringen med 17.mai-arbeidet i Sarpsborg.

Feiringen av 17. mai i Sarpsborg kommune er et stort arrangement som krever mye planlegging og omfattende ressurser for gjennomføring. Det blir lagt ned en stor jobb fra de frivillige  tådene og organisasjonene som sitter i komiteen, samt ressurser i Sarpsborg kommune.

Etter en evaluering av fjorårets 17.mai-komité, ble kommunedirektøren bedt om å vurdere om arbeidet kan organiseres annerledes.

Kommunedirektørens forslag var å etablere en styringsgruppe som har et overordnet ansvar for den offisielle feiringen av nasjonaldagen, og som sikrer at arrangementet gjennomføres innenfor budsjettrammen. Musikkrådet hadde innspill til kommunedirektørens forslag og var kritisk til deler av omleggingen, men tilbakemeldinger fra de ulike aktørene var i hovedsak positive.

I forkant av behandlingen i formannskapet fremmet AP, SP og SV et endringsforslag med justeringer til kommunedirektørens forslag, som blant annet innebar at også representanter fra russen og grunnskolen tilbys plass i styringsgruppen. I tillegg står styringsgruppen fritt til å avgjøre om de ønsker å tilknytte seg personer, lag eller foreninger i arbeidet.

Det fremmes politisk sak om permanent organisering av 17.-mai-arbeidet høsten 2023.

Mer om organiseringen av 17.mai-arbeidet og behandlingen i formannskapet, finner du her.

Videreføring av samarbeidsavtale med Dialogforum Østfold og Høring av forslag til endringer av regelverk om offentlige anskaffelser byggherreforskriften var også blant sakene i formannskapet 19. januar.

Se opptak av formannskapet 19. januar her.