>Ønsker avgangsfeiring for alle

Innhold

Henrikke Bugdø-Aarseth og Tone Faale
Arbeidsgruppen for prosjekt for mer inkluderende avgangsmarkering

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker avgangsfeiring for alle

Publisert: 19.01.2023

Sarpsborg kommune deltar i prosjektgruppen til Viken fylkeskommune om en bedre, mer inkluderende og helsefremmende avgangsmarkering for russen og alle elever.

Henrikke Bugdø-Aarseth som er ombud for barn og unge i Viken fylkeskommune, deltok i formannskapet 19. januar sammen med kommunens SLT-koordinator Tone Faale. De orienterte om prosjektet og jobben som gjøres for en felles avgangsmarkering, hva de unge sier om russefeiringen, og om den lokale innsatsen i Sarpsborg.

Forebyggende innsats

- Dette arbeidet startet på grunn av mange henvendelser om utenforskap, mobbing, vold, krenkelser og situasjoner før og under selve avgangsfeiringen, som er krevende for ungdom, foreldre og skoler å stå i alene. Mange ungdommer, elevråd, ungdomsråd og russ ønsker en ny type feiring, sier Bugdø-Aarseth.

For mange starter planleggingen av russefeiringen mange år i forkant. Det oppleves press om grupperinger, russebil eller buss, delta på ulike aktiviteter, russeklær og utstyr som ikke alle har økonomi til.

 - Vi er alle enige om at alle fortjener en morsom og flott avslutning på 13 års skolegang, men det kreves mer innsats fra oss alle, påpeker Faale.

Se video fra orienteringen i formannskapet her

Prosjektgruppen jobber med forebygging og inkluderingsarbeid, holdningsarbeid og veiledning til skole, elevråd og avgangselever.

Flerårig arbeid

Sarpsborg kommune var tidlig i gang med forebyggende innsats for å bidra til en tryggere russefeiring sammen med politiet. Prosjektet for en mer inkluderende avgangsmarkering startet i Østfold fylkeskommune i 2018, og ble videreført til hele Viken fylke.

- Vi har fått være med i prosjektgruppen til dette arbeidet siden starten, og det er vi veldig takknemlige for. Arbeid mot utenforskap er en satsing på mange områder i kommunen vår. I ungdomsrådet har tema russefeiring vært tatt opp i flere år. Ombudet har også deltatt i møter og fått gode innspill fra de unge. Inkluderende avgangsmarkering står igjen på dagsorden i neste møte med ungdomsrådet, og de unge selv må få muligheten til å medvirke til en både tryggere og mer inkluderende avgangsfeiring i fremtiden, sier Faale.

I Sarpsborg er elevrådsledere ved de fire videregående skolene nå med i en arbeidsgruppe sammen med skoleledelse, politiet, russepresidentene og kommunen. Det er nært samarbeid med prosjektleder i fylkeskommunen som veileder russens hovedstyre mot hele Viken.

 Prosjektet har som mål å løfte arbeidet til en nasjonal og varig endring.