>Ønsker samarbeidsavtale med Stiklestad

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Ønsker samarbeidsavtale med Stiklestad

Publisert: 23.11.2022 – Oppdatert: 16.01.2023

Olavsdagene har samarbeidet tett med Stiklestad Nasjonale Kultursenter gjennom flere år. Nå vil kommunen inngå samarbeidsavtale med det nasjonale museet.

I årene frem mot Nasjonaljubileet i 2030 skal flere norske steder være vertskap for markeringer som bidrar til å løfte temaer fram mot jubileet. Sarpsborg kommune sitter allerede i den nasjonale styringsgruppen og har kunnet påvirke jubileet i en retning som samsvarer med Olavsdagenes egne strategier.

Olavsdagene

I 2026 skal Sarpsborg være hovedsted for nasjonaljubileet «Norge i 1000 år», under temaet slekt og samfunn. I den forbindelse er det et behov for å formalisere samarbeidet. Utvalg for kultur og oppvekst behandlet tirsdag forslaget, og utvalgsmedlemmene ga enstemmig støtte til kommunedirektørens anbefaling om å slutte seg til en samarbeidsavtale med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK).

Pilotsamarbeid

Olavsdagene og Stiklestad gjennomførte i 2019 et pilotsamarbeid knyttet til 1000 årsmarkeringen av kong Olav og prinsesse Astrids bryllup. Det trekkes fram som verdifullt i arbeidet med å synliggjøre hvordan ulike relevante regioner og steder kunne være med på å forme Nasjonaljubileet i 2030.

Formålet med avtalen er å sikre samarbeid om programskapning fram mot 2026. Inngåelse av en slik avtale forplikter Sarpsborg kommune til å være vertsby i 2026, men det er ingen direkte økonomiske forpliktelser utover det.

Gir muligheter

-En slik avtale kan gi Olavsdagene og Sarpsborg god synlighet som en sentral jubileumsaktør, noe som vil bidra til at byen får et godt omdømme og blir mer attraktiv , sier Therese Thorbjørnsen, leder Utvalg for kultur og oppvekst. Hun viser også til at en samarbeidsavtale kan gi Sarpsborg en mulighet til å hevde seg positivt blant flere nasjonale kultur- og samfunnsaktører.
-Et slikt samarbeid kan også gi økte inntekter til Olavsdagene ved å åpne muligheten til å søke eksterne midler som er knyttet Nasjonaljubileet gjennom statsbudsjettet.


Saken avgjøres i formannskapet i desember.