>Over 500.000 kroner til pårørendearbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Over 500.000 kroner til pårørendearbeid

Publisert: 22.09.2023 Av: Cecilie Sommer-Mathiesen

Støtte og bidrag til en enklere hverdag for pårørende, er en viktig oppgave for kommunen. Tilskudd på over en halv million kroner over statsbudsjettet setter fart på arbeidet nå i høst.

- Det er første gang vi har søkt, så vi trodde ikke vi skulle få så mye, sier Tove Elisabeth Kolstad Skadsheim som er leder i team samfunnshelse i Sarpsborg kommune.

22.september er det den nasjonale Pårørendedagen. Du kan lese mer om Pårørendedagen her.

Sarpsborg kommune søkte Helsedirektoratet om 535.000 kroner til det nye prosjektet "Sammen skaper vi godt og systematisk pårørendearbeid i Sarpsborg". I sommer kom tilbakemeldingen om innvilget tilskudd på 500.000 kroner, og i etterkant har summen blitt oppjustert med nesten 11.000 kroner til. Det kommer godt med.

Viktige pårørende

- Det gjøres mye bra pårørendearbeid i Sarpsborg, og vi har mange gode tilbud. Men vi ønsker å bli bedre, sier Skadsheim.

Befolkningsprognosene for Sarpsborg viser at færre skal ta vare på flere i årene som kommer. Levekårsoversikter viser at mange vil være pårørende samtidig som de har egne helseutfordringer, og det vil være et økende antall barn som er pårørende. Sarpsborg har en større andel innvandrere enn de fleste kommuner, og dermed flere pårørende med innvandrerbakgrunn.

Medarbeideres erfaring kombinert med kunnskap om hvordan det oppleves å være pårørende, skal hjelpe til med å finne så gode tiltak som mulig. Tidligere i år ble det også gjennomført en pårørendeundersøkelse.

Pårørenderollen oppleves ulikt.

- For pårørende er det viktig å bli sett og regnes med som en ressurs, og at vi anerkjenner den belastningen flere pårørende opplever i det daglige, sier rådgiver Marianne Horgen.

Vil lære og dele 

Horgen leder det tverrfaglige arbeidet med et nytt handlingsprogram for avlastning og pårørendestøtte i Sarpsborg. I den forbindelse samarbeider hun blant annet med Marianne Syverstad som er koordinator friskliv, læring og mestring. Selv om planarbeidet er godt i gang, er det allerede nå et ønske om å utvikle enkelte tiltak. På den måten kan det gi erfaring og kompetanse som både er viktig for å møte nasjonale føringer for pårørendearbeid, og utvikle det videre i arbeidet med handlingsprogrammet.

I tillegg til barn, unge, voksne og eldre i Sarpsborg som står i pårørenderollen, er også medarbeidere som kommer i kontakt med dem, brukerorganisasjoner og deres likepersonsarbeid, sentrale i systematisk pårørendearbeid.

- Pårørendearbeid handler ikke bare om tilpassede tilbud overfor de pårørende, men også om nødvendig kompetanse for å kunne være en god pårørendestøtte, sier Syverstad.

Økt kompetanse

Blant aktivitetene det jobbes med allerede nå, er opplæring av medarbeidere fra ulike tjenester for å øke kompetansen og tiltak rundt barn som pårørende. En egen pårørendeside på kommunens nettside hvor det er samlet målrettet og nyttig informasjon, kommer også på plass i høst. Videre er samarbeidsavtaler med brukerorganisasjoner, styrking av innvandrerbefolkningens kunnskap om det å være pårørende og tilbud om møteplasser for pårørende, blant foreslåtte tiltak.

På sikt vil det bli presentert en pakke med ulike tiltak i pårørendearbeidet, men tilskuddet har gjort det mulig å starte opp nå i høst.

- Det setter vi veldig stor pris på, det er nyttig både for kommunens innbyggere og medarbeidere. Flere nasjonale føringer fremhever at vi er helt avhengig av pårørende, og det er viktig å hjelpe og støtte dem i rollen, sier Skadsheim.