>Rv 22 Hafslund – Dondern er vedtatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Rv 22 Hafslund – Dondern er vedtatt

Publisert: 17.11.2022 – Oppdatert: 16.01.2023

Etter en lang debatt, vedtok et flertall i bystyret reguleringsplan for utbygging av rv 22. Det er planlagt at utbyggingen kan starte opp i 2024.

Se hele debatten her.

Målet med utbyggingen er å legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle og gå.

Prosjektet innebærer at riksvei 22 blir utvidet fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelvei med fortau på nordsiden av riksvei 22 og gang- og sykkelvei på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger - en ved Hafslund skole, og en ved Iseveien senter.

I planen er det også beskrevet at gatene vil bli beplantet med trerekker og alleer, og nye støyskjermer på deler av strekningen.

En del av Bypakka

Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma fase 2 og er det første prosjektet i porteføljen som vil bli bygget.

Utbyggingsprosjektene i Bypakka skal finansieres av bompenger. Det innebærer at det vil bli bompengeinnkreving i Sarpsborg før utbyggingen av Hafslund-Dondern starter.

Les mer om bompenger i Sarpsborg hos Bypakke nedre Glomma